Прашалник за мапирање на потребите и предизвиците на младите во Општина Кисела Вода

📢 Драги млади! Центарот за младински активизам Крик ги истражува потребите и предизвиците на младите на локално ниво, во Општина Кисела Вода!

За целите на истражувањетo, ЦМА Крик спроведува анкетен Прашалник со кој ќе го испита мислењето, ќе ги согледа перспективите за локалните политики и практики, и ќе ги мапира клучните предизвици и барања на младите луѓе од Општина Кисела Вода. 🙋‍♀️🙋‍♂️

Преку одговарање на овој Прашалник ќе придонесете со вашето значајно искуство како млади кои живеат, учат и создаваат во Кисела Вода, општината да добие потаргетирани препораки кои ќе бидат инкорпорирани во Акцискиот План за Локалната Стратегија за Млади. 📊

Прашалникот е дел од проектот „Јас и мојата Кисела Вода“, кој е финансиран од Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) во рамки на проектот „Заедници инклузивни за млади“ во соработка со Фондација за развој на локалната заедница – Штип, SFERA International Битола, Платформа за младинско јакнење ЈЕП – Гостивар. 

Сподели на