Прашалник за млади и нивни главни теми од интерес

Група на млади лица од Македонија и Италија подготвија краток прашалник за да спроведат истражување за тоа кои се главни теми од интерес на младите во Европа.

 

Резултатите од истражувањето во форма на извештај ќе бидат искористени со цел да се влијае на релевантните чинители за преземат одредени акции.

 

Прашалникот е креиран во рамки на Иницијативата на панелот We and us, кој е дел од проектoт NEUEYT!

 

Линк до прашалникот: https://form.jotform.com/221782941550053

Сподели на