Прашалник за млади: Клуб на млади пратеници во Собранието

Целта на прашалникот е да се соберат податоци за мислењата на младите луѓе за Kлубот на млади пратеници во рамки на Собранието и начинот на кој тие комуницираат со овој клуб. Вашите одговори ќе останат анонимни и ќе бидат употребени исклучиво за потребите на процесот за креирање на препораки за унапредување на работата на Клубот на млади пратеници во Собранието на Република Северна Македонија.
Пополнување на прашалникот одзема само 10 минути, а е наменет да се измери перцепцијата на младите за видливоста на Клубот на младите пратеници во рамки на Собранието на Република Северна Македонија, и начинот на комуникација на младите со ова тело.
Одвојте дел од вашето време и пополнете го прашалникот на овој линк

Сподели на