Прашалник за средношколци за влијанието на дигиталните и социјалните медиуми врз нивната добросостојба

Ве молиме одговарајте искрено, бидејќи само искрените одговори се од помош, а ние ја гарантираме вашата анонимност, така што не Ве прашуваме за Вашето име, туку само за Вашата возраст, пол и место на живеење, за да можеме подобро да ги разбереме различните перспективи.
🔸Прашалникот, како и повеќе информации за проектот, ќе најдете на следните линкови:
🔹Ве молиме пополнете го најдоцна до 31 март.

Сподели на