Прашалник „Зошто не јас? 2,0”

Целта на овој прашалник, кој е дел од проектот „Зошто не јас? 2.0”, имплементиран од Младиинфо Интернешнл и поддржан од Амбасадата на САД во Северна Македонија, е да ги идентификува, мапира и истакне приказните за успешни бизниси од млади претприемачи во Северна Македонија. Крајниот резултат ќе се заснова на позитивни практики во форма на Онлајн прирачник за млади претприемачи: Упатства за промовирање и раскажување приказни за успешни деловни потфати.

Одговорите се анонимни и ќе се користат исклучиво за истражувачки и статистички цели.
Прашалникот можете да го најдете на следните линкови на три јазици:

Македонски (https://tinyurl.com/yy9wqlfs)
Албански (https://tinyurl.com/y4mnsks7)
Англиски (https://tinyurl.com/y38dqt5g)

Сподели на