Прашалници за Youth Policy Labs – YPL

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), во рамки на “Civic Engagement Project – Youth Policy Labs”, спроведува прашалници за младите (15-29 години) од Општина Кумано и Општина Кратово. Целта на овие прашалници е да се увиди дали младите се запознаени со Законот за младинско учество и младински политики, а воедно прашалниците имаат и информативен карактер. Регионален спроведувач на дел од активностите наменети за Североисточниот плански регион е Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД), како регионална канцеларија на НМСМ.

Прашалникот за младите од Општина Куманово можете да го најдете ОВДЕ.

Прашалникот за младите од Општина Кратово можете да го најдете ОВДЕ.

Сподели на