Првиот мобилен Биоразградувач за домашна употреба на Балканот

Време е да го спречиме нерационалниот пристап кон остатоците од храна во домаќинствата.

Тимот од СОУ „Гостивар“ е во процес на креирање на биоразградувач „ТТД“ на биоразградлив отпад кој ќе го трансформира во биогас и ќе произведува електрична енергија за домашна употреба.

Преку употребата на ваков тип на биоразградувач можеме да придонесеме кон зголемување на квалитетот на воздухот, а со тоа директно, позитивно да влијаеме врз животната средина. Младите иноватори кои се дел од овој тим веруваат дека промените започнуваат од секој поединец и дека секој треба да донесе одлука која води кон превземање на акција за поздрава и почиста животна средина.

За да продолжат со реализација на нивното иновативно решение потребни им се 48 000 ден. кои ќе бидат употребени за набавка на материјали кои имаат за цел да го направат постоечкиот прототип поевтин и достапен за секого.

Иновативното решение на тимот од СОУ „Гостивар“ може да го поддржите преку ваша донација која може да ја направите на следниот линк: https://ecrowd.mk/projects/2501ffbc-77b3-406d-bbd4-d69553d671dd

Сподели на