Презентација на истражување – Млади и локални избори 2021

Фондацијата за демократија на Вестминстер oрганизира промоцијата на новото истражување за младите кандидати на локалните избори и тркалезна маса која ќе се одржи на 21-ви декември 2021 (вторник), со почеток од 11:00 часот, во Хотел Александар Палас – Скопјево организација на Фондацијата за демократија на Вестминстер.  

 

Ве покануваме да се приклучите на оваа тркалезна маса и да ги чуете наодите од првото истражување посветено на младите на кандидатските листи на локалните избори во Северна Македонија и да дискутираме за искуствата и препораките кои можат да ја подобрат позицијата на младите кандидати.  

 

Поради ограничениот број на места за настанот, Ве молиме Вашето присуство да го потврдите на [email protected] до 20.12.2021 (понеделник). Работни јазици на настанот ќе бидат македонски и албански јазик. Настанот ќе биде организиран согласно сите важечки протоколи за заштита од КОВИД-19.  

Kemi kënaqësinë t’Ju ftojmë në promovimin e hulumtimit të ri për kandidatët e rinj në zgjedhjet lokale dhe tryezën e rrumbullakët që do të mbahet më 21 dhjetor 2021 (e martë), duke filluar nga ora 11:00, në Hotel Alexander Palace – Shkup, të organizuar nga Fondacioni Westminster për demokraci.  

 

Duke e çmuar punën dhe kontributin tuaj në këtë fushë, ju ftojmë të bashkoheni në këtë tryezë dhe të dëgjoni gjetjet e sondazhit të parë kushtuar të rinjve në listat e kandidatëve në zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut dhe të diskutoni për përvojat dhe rekomandimet që mund të përmirësojnë pozicionin e kandidatëve të rinj.  

 

Për shkak të numrit të kufizuar të vendeve për ngjarjen, ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në [email protected] deri në 20.12.2021 (e hënë). Gjuhët e punës së ngjarjes do të jenë maqedonishtja dhe shqipja. Ngjarja do të organizohet në përputhje me të gjitha protokollet e vlefshme për mbrojtjen nga KOVID-19.  

Сподели на