Прирачник за млади артивисти

Младински образовен форум изработи „Прирачник за млади артивисти“!

Овој прирачник е наменет за сите идни активисти и активистки кои имаат мотивација да се вклучат во работата на програмата Младински активизам и клубовите – Артивизам. Се надеваме дека содржината на овој прирачник и едноставните упатства ќе помогнат младите активисти да бидат сигурни дека учесниците имаат квалитетно искуство кое ќе ги охрабри да размислуваат „надвор од кутијата“ и ќе ги мотивира да направат промени во својата локална заедница.

Клубовите Артивизам на МОФ се место каде младите луѓе можат да практикуваат слобода на изразување и да се запознаат со креативни начини за пренесување на своите ставови.

Клубот Артивизам работи на следните теми:

• Активизам и волонтерство;
• Младинско учество и мобилизација на млади;
• Застапување и делување;
• Комуникации и кампањи;
• Медиумска писменост

Прирачникот е изработен од Кузмановска Ивона и Pande Eftimov

Сподели на