Промоција на клучни наоди од три мали истражувања

Младински образовен форум (МОФ) со задоволство ве поканува на промоција на клучните наоди од трите мали истражувања на кои што МОФ работеше изминатите неколку месеци.
Овие три мали истражувања се креирани од три млади истражувачи кои во изминатиот период, со поддршка од нивните ментори, изработија три мали истражувања кои се фокусираат на идеологијата на младите и улогата на образованието, младинското претприемништво како и анализа на новиот модел на студентско организирање. 
Доколку сакате да ја следите презентацијата, потребно е да се регистрирате на следниот линк каде што ќе ви биде испратен мејл со линкот за вклучување. 
(https://forms.gle/SGsPYebr1dCs3N9F7)
Агенда:
12:00 – 12:10 – Воведно обраќање од МОФ и ФООМ
12:10 – 12:40 – Презентација на клучни наоди и препораки од истражувањата
12:40 – 12:50 – Прашања од публика
12:50 – 13:00 – Затворање на настанот
За истражувањата:
1. Улогата на образованието во идеолошките гледишта на младите во Северна Македонија – авторка Јоана Тренеска, ментор Борјан Ѓузелов
2. Анализа на новиот модел на студентско организирање: Искуства на студентските претставници при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – автор Стефан Видиков, ментор Мартин Галевски
3. Младинско претприемништво: Ограничувања и бариери за отпочнување и раководење со сопствен бизнис (стартап) од страна на младите луѓе – автор Стефан Дојчиноски, менторка Симонида Кацарска
 
Трите мали истражувања се изработени се спроведени во рамки на проектот „Академски стипендии за граѓанско општество“ овозможен со финансиска поддршка на Тематската програма за стипендирање на Фондациите отворено општество – Њујорк преку Фондацијата Отворено општество – Македонија. 
Содржината е единствена одговорност на авторот и не нужно ги одразува ставовите на Фондација Отворено општество – Македонија.

Сподели на