Психопатологија од перспектива на Гешталт терапија

Со големо задоволство ви го најавуваме СЕРГЕЈ КОНДУРОВ од Русија, кој ќе зборува на тема ПСИХОПАТОЛОГИЈА, но овој пат од перспектива на ГЕШТАЛТ ТЕРАПИЈА. 
 
Како гешталт терапевти, наидуваме на низа различни ситуации кај клиентите кои доаѓаат на терапија. Нашата цел во терапевтскиот процес е да помогнеме во зголемувањето на нивната лична свесност и на тој начин да овозможиме можност за креативно прилагодување. Ја користиме нашата емпатија и вклученост за да стигнеме до клиентот, со цел да го препознаеме неговиот/нејзиниот начин на кој остварува контакт со средината, како и начинот на прекинување на процесот на контакт. Па така, дијагностичкиот процес го извршуваме – не во смисла на етикетирање на човековото суштество, туку како разбирање на суштината на страдањето во односите. 
Дијагностиката (потекнува од грчките зборови „dia “- „преку“ и „ gnosis“ – „знаење“) станува особено важна кај клиенти со варијабилитет на психопатолошки симптоми. Тоа се личности кај кои е изразена некоја нерамнотежа, честопати демонстрирана преку невообичаено однесување, чудни мисли кои имаат тенденција да го збунуваат терапевтот со нивниот непредвидлив одговор на вообичаените интервенции. 
Овој вебинар го посветиме на психопатологијата од гледна точка на Гешталт терапијата. Ќе се обидеме да научиме начини на согледување на симптомите на емоционалната и когнитивната нерамнотежа, како и начини на работа како гешталт терапевти со клиентите кои ги манифестираат прекинувањата на контактот преку одредени симптоми.

 

Вебинарот се состои од два дела.
ПРВ ДЕЛ: 27 февруари 2021, 10:00 -15:00 (времетраење од 4 часа)
Се занимава со општите прашања поврзани со дијагностиката, преглед на медицинскиот пристап кон дијагностиката и нашето човечко искуство.
• Норма и патологија во секојдневниот живот и во психотерапијата. Како се развива поимот за ментално здравје? Што сметаме дека е „нормално“? Кој ги одредува рамките за менталното здравје?
• Преглед на дијагностичкиот и статистички прирачник V (DSM-V). Како се појавуваат класификациите? Кои се предностите и недостатоците на класифицирањето? Комуникација помеѓу психологот/психотерапевтот и лекарот.
• Дијагностички процес во Гешталт терапијата и неговата разлика од психијатриската дијагностика. Што значи дијагностиката?
ВТОР ДЕЛ: датумот дополнително ќе се објави 
Ќе вклучува најмногу специфични прашања од Гешталт пристапот кон различните видови на искуство кај клиенти со психопатолошки симптоми.
• Три типа на искуство: невротично, психотично и гранично, и нивните основни карактеристики (контакт граница, динамика на Селфот, релацијата фигура/позадина).
• Главните типови на невротски процеси (шизоиден, депресивен, опсесивно-компулсивен, хистеричен, невротично анксиозен, психопатски, нарцисоиден, зависен).
• Свесноста за себе на терапевтите во работата со клиенти кои имаат психопатолошки симптоми.
 
ПРЕДАВАЧ:
СЕРГЕЈ КОНДУРОВ – Јас живеам и работам во Санкт-Петербург, Русија. Се школував како лекар и специјализирав психијатрија. Работам како Гешталт терапевт повеќе од 15 години. Јас сум член и супервизор на регистарот на ЕАГТ. Во 2008 година со мојата колешка Елена Петрова го сновавме Интегративен Гешталт тренинг институтот (Integrative Gestalt Training Institute) за да обезбедиме долгорочни програми за обука за Гешталт терапија, заедно со посебни програми и семинари главно поврзани со различни клинички апликации на Гешталт пристапот (депресија, трауматски искуства, OCD итн…). 
 
ОРГАНИЗАТОР:
ГЕШТАЛТ ИНСТИТУТ СИНЕРГИЈА – Европски акредитиран тренинг институт за Гешталт терапија.
 ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Вебинарот ќе се одржи во два дела.
ПРВ ДЕЛ – 27 февруари 2021, 10:00 -14:00 (времетраење од 4 часа)
ВТОР ДЕЛ – датумот дополнително ќе се објави 
 
ЈАЗИК: Англиски
ЦЕНА: 2200 ден за првиот дел 
ПОДАТОЦИ ЗА УПЛАТАТА:
Назив и седиште на примачот: СИНЕРГИЈА ДООЕЛ, Орце Николов бр. 190-3/4, 1000 Скопје
Банка на примачот: Комерцијална банка, Скопје
Жиро с-ка: 300000003905353
Цел на дознака: учество на Вебинар
ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ:
Вебинарот е наменет за едуканти во напредна фаза на Гешталт терапија, психотерапевти, психијатри. 
Сите учесници ќе добијат сертификат за учество.
ОДРЖУВАЊЕ:
Вебинарот ќе се одржи на ЗООМ платформата. Секој регистриран учесник со регулирана уплата ќе добие линк за следење и лозинка непосредно пред настанот. 
ПРИЈАВУВАЊЕ:
На е-пошта: [email protected],најдоцна до 24 февруари.
За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање на 070 393 902.
Се гледаме!

Сподели на