РАЗЗЕЛЕНИ ГО СКОПЈЕ

Почитувани,
По повод денот на Екологијата 21-ви март, тимот на МладиХаб –Дигитална младина, проект спроведен од Национален младински совет на Македонија и МАСИТ Ве поканува на еколошка акција,садење дрва во стариот дел на Градски парк – Скопје.
Поради моменталната состојба со пандемијата предизвикана од Covid-19 вирусот, задолжително понесете заштитни маски. Средствата за дезинфекција и заштитните ракавици ќе ги обезбедиме ние.
Од истите причини, поради безбедност и подобра логистика,вашето присуство можете да го најавите на линкот: https://forms.gle/GoqxG6p39DoZUnRd6
 
👉Поради дождот најавен за 21ви март, настанот е преместен за на 28ми март (недела) во 10 часот пред Луна паркот. 🌳🌲🌿🍃
 
Оваа акција е дел и од извршување на општокорисна работа во рамките на проектот МладиХаб.
* Проектот е поддржан од Британска Амбасада и Кабинет на Претседателот на Република Северна Македонија.
Të nderuar,
Me rastin e Ditës së Ekologjisë më 21 Mars, ekipi i MladiHub – Rinia Digjitale, projekt që implementohet nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dhe MASIT, ju fton në një aksion ekologjik, mbjelljen e drunjëve në pjesën e vjetër të parkut të qytetit në Shkup.
Për shkak të situatës aktuale me pandeminë Covid-19, mbajtja e maskave është e detyrueshme. Dezinfektuesit dhe dorezat mbrojtëse do të sigurohen nga ne.
 
👉Për të njëjtat arsye, për shkak të sigurisë dhe organizimit sa më të mire duhet ta konfirmoni praninë tuaj në këtë link: https://forms.gle/GoqxG6p39DoZUnRd6
 
Shihemi më 21 Mars (e diel) në orën 10 tek “Luna Park”.  🌳🌲🌿🍃
 
Ky aksion është gjithashtu pjesë e punës në dobi të shoqërisë, në kuadër të projektit MladiHub.
* Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike dhe Zyra e Presidentit të Republikës së Maqedonisë Veriore.

Сподели на