Следи ја во живо Првата симулација на конференцијата за климатски промени на Обединетите Нации

Првата симулација на СОР26 во државата ќе биде со 20 млади амабасадори за климатски промени кои претходно беа обучени преку онлајн курсот за климатска дипломатија.

Овогодинешната СОР26, ќе се одржи во ноември, Глазгов, Обединетото Кралство, додека симулацијата на истата ќе биде онлајн на 20/2/2021 каде ќе присуствуаат и релевантни носители на одлуки од реалниот живот.

Деталната агенда на симулацијата и говорниците може да ги видите на ФБ настанот каде и ќе се емитува.

Вашиот интерес да ја следите конференцијата и да ги добиете подготвителните материјали пријавете го со пополнување на формуларот. 👉https://forms.gle/VGXhPAubzSXgPbxWA

Симулацијата на СОР26 се реализира во рамки на проектот Млади амбасадори за климатски промени подржан од Британска амбасада во Скопје. 👉https://www.bidizelen.org/…/young-climate-ambassadors…/

*************

Simulimi i Konferencës së Palëve të KB (COP26)


Simulimi i parë i COP26 në vend dhe më gjerë do të përfshijë 20 ambasadorë të rinj për ndryshimin e klimës të cilët ishin trajnuar më parë përmes kursit online për Diplomacinë Klimatike.


COP26 këtë vit do të mbahet në nëntor, Glasgow, Mbretëria e Bashkuar, ndërsa simulimi do të jetë onliine me 20/2/2021 dhe do të përfshijë vendimmarrësit përkatës. Ne së shpejti do të botojmë një agjendë të detajuar të simulimit dhe folësve.

Shprehni interesin tuaj për të ndjekur konferencën dhe për të marrë materialet përgatitore duke plotësuar formularin.👉https://forms.gle/VGXhPAubzSXgPbxWA


Simulimi COP26 është realizuar në kuadër të projektit Ambasadorët e Rinj për Ndryshimet Klimatike mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup. 👉https://www.bidizelen.org/…/young-climate-ambassadors…/

Сподели на