Стопанска банка АД Скопје со повик до младите

* Контактирани и повикани на разговор ќе бидат само оние кандидати кои ќе влезат во потесниот избор.

Сподели на