Форум за развој на заедницата

Фондација за развој на локалната заедница – Штип Ве поканува на „Форум за разј на заедницата“, кој ќе се одржи на:

🗓️ 17.10.2023 (Вторник)
🕙 10.00 – 13.00 чaсот
📍 Хотел Изгрев (мала сала)

Форумот ќе содржи клучни говори, панел дискусии и интерактивни сесии, преку кои ќе имате можност да го кажете Вашиот став за претставените иницијативи и резултати, и да дадете Ваши идеи, препораки и иницијативи.

Дневен ред:
𝟏𝟎:𝟎𝟎-𝟏𝟎:𝟏𝟓 Пристигнување, регистрација, кафе
𝟏𝟎.𝟏𝟓-𝟏𝟎.𝟑𝟎 Воведно обраќање, Един Шабани , Проектен менаџер, УСАИД
Претставување на проектот „Направи разлика!“
Цели, резултати, што направивме досега?, Невенка Лонгурова Гирова;
𝟏𝟎.𝟑𝟎-𝟏𝟏.𝟎𝟎 Презентација на завршени иницијативи и иницијативи во тек, Борис Шарковски;
Презентација од корисници:
ТК Астибо – Дарко Едровски,
ДСМУЦ „Сергеј Михјлов“ – Тоше Митрeв,
Иницијатива на група родители – Никола Костадинов,
𝟏𝟏:𝟎𝟎-𝟏𝟏:𝟑𝟎 Планирани следни чекори (иницијативи)
world cafe методологија, Борис Шарковски;
𝟏𝟏:𝟑𝟎-𝟏𝟐:𝟑𝟎 Дискусија,
Предлози за следни иницијативи,
Формирање на групи за разработување на иницијативите,
Борис Шарковски;
𝟏𝟐:𝟑𝟎-𝟏𝟑:𝟎𝟎 Заклучоци, евалуација, затварање на настанот
Невенка Лонгурова Гирова;
𝟏𝟑:𝟎𝟎 – 𝟏𝟒:𝟎𝟎 Закуска, неформално дружење и вмрежување.

Проектот Направи разлика е финасиски поддржан од УСАИД, а имплементиран од Фондација за развој на локалнaта заедница Штип, Ротари клуб Штип и Ротари клуб Кочани-Виница.

Сподели на