ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН/А АСИСТЕНТ/КА

Коалицијата „Сите за правично судење“ го објавува следниот отворен повик за ангажирање на проектен/на асистент/ка кој е во рамки на проектот „Мониторинг и подобрување на капацитетите на институциите во справување со организиран криминал и корупција“ Проектот се спроведува во рамки на ИПА II 2014, Грант шема од грантовата шема „STRENGTHENING THE IMPACT OF THE CIVIL SOCIETY IN EFFECTIVE JUSTICE SECTOR REFORMS“ (EuropeAid/159467/ID/ACT/MK). Проектот е финансиран од Делегацијата на ЕУ, а е спроведуван од Секторот за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за финансии. 

Критериумите кои треба да ги исполнува кандидатот се: 

 • Тековни или завршени постдипломски студии од областа на правото 
 • Најмалку 1 година работно искуство од областа на правото или работење во граѓански сектор (НВО) 
 • Познавање на Законот за кривична постапка 
 • Да се придржува до принципите на професионално работење, објективност и доверливост 
 • Познавање на Microsoft Office и Office 365
 • Одлично познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Работно искуство во граѓански сектор и работа на истражувања од областа на правото ќе се смета за предност 
 • Способност за работа во тим 

Работни задачи: 

 • Спроведување на проектни активности во координација со проектен координатор 
 • Подготовка, реализација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот 
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот 
 • Комуникација со проектни партнери, соработници и државни институции 
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа
 • Други активности кои произлегуваат од реализацијата на проектот
 • Теренска работа
 • Тековно канцелариско работење 

Работниот однос ќе трае од 01.03.2021 до 30.06.2021 година со можност за продолжување, а работно време ќе изнесува 40 часа неделно (од понеделник до петок). 

Рок и потребни документи за аплицирање: 

Заинтересираните кандидати за работната позиција потребно е да достават апликација составена од кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на македонски јазик во word или pdf формат, пракачени на самиот e-mail.Рокот за пријавување е до 19.02.2021 (петок) до 17:00 часот на следната е-маил адреса: [email protected] со наслов: „За проектен асистент“ 

Апликациите кои нема да бидат испратени во соодветниот формат во наведениот рок нема да бидат земени предвид. 

Постапка за избор на кандидат: 

Апликациите најнапред ќе подлежат на административна проверка која опфаќа проверка на навременоста и соодветниот формат на апликациите. По разгледување на доставените апликации кандидатите со најдобро оценети апликации ќе бидат повикани на кратко тестирање и интервју за кое ќе бидат навремено известени, по што на избраниот кандидат ќе му биде понудена работната позиција.

Сподели на

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp