ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН/А АСИСТЕНТ/КА

Коалицијата „Сите за правично судење“ го објавува следниот отворен повик за ангажирање на проектен/на асистент/ка кој е во рамки на проектот „Мониторинг и подобрување на капацитетите на институциите во справување со организиран криминал и корупција“ Проектот се спроведува во рамки на ИПА II 2014, Грант шема од грантовата шема „STRENGTHENING THE IMPACT OF THE CIVIL SOCIETY IN EFFECTIVE JUSTICE SECTOR REFORMS“ (EuropeAid/159467/ID/ACT/MK). Проектот е финансиран од Делегацијата на ЕУ, а е спроведуван од Секторот за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за финансии. 

Критериумите кои треба да ги исполнува кандидатот се: 

 • Тековни или завршени постдипломски студии од областа на правото 
 • Најмалку 1 година работно искуство од областа на правото или работење во граѓански сектор (НВО) 
 • Познавање на Законот за кривична постапка 
 • Да се придржува до принципите на професионално работење, објективност и доверливост 
 • Познавање на Microsoft Office и Office 365
 • Одлично познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Работно искуство во граѓански сектор и работа на истражувања од областа на правото ќе се смета за предност 
 • Способност за работа во тим 

Работни задачи: 

 • Спроведување на проектни активности во координација со проектен координатор 
 • Подготовка, реализација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот 
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот 
 • Комуникација со проектни партнери, соработници и државни институции 
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа
 • Други активности кои произлегуваат од реализацијата на проектот
 • Теренска работа
 • Тековно канцелариско работење 

Работниот однос ќе трае од 01.03.2021 до 30.06.2021 година со можност за продолжување, а работно време ќе изнесува 40 часа неделно (од понеделник до петок). 

Рок и потребни документи за аплицирање: 

Заинтересираните кандидати за работната позиција потребно е да достават апликација составена од кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на македонски јазик во word или pdf формат, пракачени на самиот e-mail.Рокот за пријавување е до 19.02.2021 (петок) до 17:00 часот на следната е-маил адреса: [email protected] со наслов: „За проектен асистент“ 

Апликациите кои нема да бидат испратени во соодветниот формат во наведениот рок нема да бидат земени предвид. 

Постапка за избор на кандидат: 

Апликациите најнапред ќе подлежат на административна проверка која опфаќа проверка на навременоста и соодветниот формат на апликациите. По разгледување на доставените апликации кандидатите со најдобро оценети апликации ќе бидат повикани на кратко тестирање и интервју за кое ќе бидат навремено известени, по што на избраниот кандидат ќе му биде понудена работната позиција.

Сподели на