Трансформација на улогата на жената во правото и новинарството

“Трансформација на улогата на жената во правото и новинарството”
Дали постојат граници за жената во општествениот живот, колку е изразена родовата нееднаквост и кои активности се превземаат истото да се промени, се само мал дел прашања на кои ставивме висок акцент.
ЕЛСА Северна Македонија организира конференција на тема “Трансформација на улогата на жената во правото и новинарството”.
На ден 11.03.2021 година Ве повикуваме да го обележиме овој месец истакнувајќи ги предизвиците и препреките со кои жените се соочиле или не за да дојдат на врвот на својата кариера.
 
Предавачите ќе бидат објавени наскоро.
Своето учество може да го пријавите на мејл:
[email protected], најдоцна до 10.03.2021 (среда) до 00:00 часот.
Котизацијата за истата е :
200 денари за надворешни учесници и 150 денари за членови.
За учество на конференцијата следува сертификат.
Ве очекуваме!

Work with UNDP and RYCO: International and National Evaluation Experts

WESTERN BALKANS – Within the project “Supporting the Western Balkans collective leadership on reconciliation: building capacity and momentum for the Regional Youth Cooperation Office (RYCO)”, UNDP is looking to engage international and national evaluation experts.

The general objective of these assignments is to contribute to the conduct a final evaluation of the project outcome in terms of its Relevance, Impact, Effectiveness, Efficiency, Sustainability and Gender perspective and against the project-level theory of change. To that, a team of experts will be composed, consisting on one international lead evaluation consultant and six national evaluation consultants, selected across the WB6 region, including Albania, Bosnia and Hercegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia and Serbia.

To access the calls, please click the links below:

International EXPERT (deadline 16 March 2021)

National EXPERT (Albania) (deadline 16 March 2021)

National EXPERT (Bosnia and Herzegovina) (dealine 18 March 2021)

National EXPERT (Kosovo) (deadline 17 March 2021)

National EXPERT (North Macedonia) (deadline 17 March 2021)

National EXPERT (Serbia) (deadline 19 March 2021)

“Supporting the Western Balkan’s Collective Leadership on Reconciliation” is a joint UN-RYCO project, supported financially by the UN Peacebuilding Fund, and implemented in partnership with RYCO, UNDP, UNFPA and UNICEF. It focuses on enhancing social cohesion and regional reconciliation across the Western Balkans as well as strengthening the capacities of RYCO. The project was launched in 2018 and is expected to be completed by the end of April 2021.

___________

*For the UN, all references to Kosovo shall be understood in the context of Security Council Resolution 1244 (1999).

For RYCO, this designation is without prejudice to positions on status, and is in line with Security Council Resolution 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Конкурс за вработување финансиски/-ка асистент/-ка

ХЕРА објавува конкурс за вработување на финансиски/-ка асистент/–ка во Скопје, на определено времe.

Опис на ангажман:

Финансискиот/-ката асистент/-ка го помага финансиското и административното работење на организацијата. Ова вклучува:

 • водење на тековни финансиски состојби на проектите на организацијата;
 • подготовка и правење исплати на банкарски налози и средување на финансиската документација;
 • подготовка на финансиски извештаи за проектите;
 • комуникација со државни институции при регистрација на проекти и други административни обврски кои произлегуваат кон државата;
 • водење на каса-исплати на организацијата;
 • пополнување на ДДВ/ЕПФ обрасци за УЈП за проекти ослободени од ДДВ;
 • спроведување на набавки за организацијата;
 • буџетирање на проекти, како и други задачи поврзани со финансиско-административното работење на организацијата согласно воспоставените внатрешни политики и регулативи.

Кандидат(к)ите треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Завршено високо образование,
 • Најмалку тригодишно искуство во финансиско и административно работење со проекти,
 • Одлични вештини на информатичка технологија, особено познавање на програмата Excel,
 • Одлични познавања на македонскиот и англискиот јазик,
 • Познавање на канцелариско и административно работење,
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи,
 • Државјанство на Република Македонија.

За предност ќе се смета:

 • Познавање на процедури за работење на проекти финансирани од меѓународни донатори (Агенции на Обединетите нации, Европската Комисија),
 • Сензибилизираност и искуство во работа со маргинализирани и социјално исклучени групи на граѓани,
 • Возачка дозвола: Б категорија.

 

Основната бруто плата е 50.000 денари. Работното време е 40 часа во работната недела.

Најдоцна до 28 март 2021 година заинтересираните кандидат(к)и треба да достават:

 • детална биографија на македонски јазик,
 • писмо за мотивација на македонски јазик,
 • потврда за завршено образование и
 • потврда/препорака од претходен работодавач за најмалку тригодишно работно искуство во финансиско и административно раководење на проекти.

Ве молиме во апликацијата да наведете телефон и e-адреса за контакт.

Кандидат(к)ите кои најдобро одговараат на горенаведените критериуми ќе бидат повикани на интервју по завршувањето на конкурсот. Во зависност од изборот, организација може да спроведе и тестирање на најдобрите кандидати.

Кандидат(к)ите кои нема да ги достават бараните документи во целост нема да бидат разгледувани.

ХЕРА гарантира дека сите пријавени кандидат(к)и ќе имаат исти услови при изборот без оглед на етничката припадност, родовата идентификација, сексуалната ориентација, возраста, брачниот и родителскиот статус, социјалниот или здравствениот статус, расата, попреченоста или која било друга основа.

Документите со назнака/предмет на пораката Конкурс за финансиски/-ка асистент/-ка можете да ги доставите на електронски на [email protected] или по пошта: ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, ул. „Франклин Рузвелт“ 51а/26, 1000 Скопје

Конкурс за вработување финансиски/-ка асистент/-ка

ХЕРА објавува конкурс за вработување на финансиски/-ка асистент/–ка во Скопје, на определено времe.

Опис на ангажман:

Финансискиот/-ката асистент/-ка го помага финансиското и административното работење на организацијата. Ова вклучува:

 • водење на тековни финансиски состојби на проектите на организацијата;
 • подготовка и правење исплати на банкарски налози и средување на финансиската документација;
 • подготовка на финансиски извештаи за проектите;
 • комуникација со државни институции при регистрација на проекти и други административни обврски кои произлегуваат кон државата;
 • водење на каса-исплати на организацијата;
 • пополнување на ДДВ/ЕПФ обрасци за УЈП за проекти ослободени од ДДВ;
 • спроведување на набавки за организацијата;
 • буџетирање на проекти, како и други задачи поврзани со финансиско-административното работење на организацијата согласно воспоставените внатрешни политики и регулативи.

Кандидат(к)ите треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Завршено високо образование,
 • Најмалку тригодишно искуство во финансиско и административно работење со проекти,
 • Одлични вештини на информатичка технологија, особено познавање на програмата Excel,
 • Одлични познавања на македонскиот и англискиот јазик,
 • Познавање на канцелариско и административно работење,
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи,
 • Државјанство на Република Македонија.

За предност ќе се смета:

 • Познавање на процедури за работење на проекти финансирани од меѓународни донатори (Агенции на Обединетите нации, Европската Комисија),
 • Сензибилизираност и искуство во работа со маргинализирани и социјално исклучени групи на граѓани,
 • Возачка дозвола: Б категорија.

 

Основната бруто плата е 50.000 денари. Работното време е 40 часа во работната недела.

Најдоцна до 28 март 2021 година заинтересираните кандидат(к)и треба да достават:

 • детална биографија на македонски јазик,
 • писмо за мотивација на македонски јазик,
 • потврда за завршено образование и
 • потврда/препорака од претходен работодавач за најмалку тригодишно работно искуство во финансиско и административно раководење на проекти.

Ве молиме во апликацијата да наведете телефон и e-адреса за контакт.

Кандидат(к)ите кои најдобро одговараат на горенаведените критериуми ќе бидат повикани на интервју по завршувањето на конкурсот. Во зависност од изборот, организација може да спроведе и тестирање на најдобрите кандидати.

Кандидат(к)ите кои нема да ги достават бараните документи во целост нема да бидат разгледувани.

ХЕРА гарантира дека сите пријавени кандидат(к)и ќе имаат исти услови при изборот без оглед на етничката припадност, родовата идентификација, сексуалната ориентација, возраста, брачниот и родителскиот статус, социјалниот или здравствениот статус, расата, попреченоста или која било друга основа.

Документите со назнака/предмет на пораката Конкурс за финансиски/-ка асистент/-ка можете да ги доставите на електронски на [email protected] или по пошта: ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, ул. „Франклин Рузвелт“ 51а/26, 1000 Скопје