Повик за уметник

СФЕРА Интернешнал бара еден уметник кој живее во Северна Македонија и твори во областа на сликарството, скулптурата, графичкиот дизајн, модниот дизајн, занаетчиството и муралот, за да учествуваа во уметничка колонија на проектот ECHO II: Проект Традиции во транзиција во Преспа во текот на месец Мај 2021.
Избраниот уметник ќе биде интегриран во четиричлен тим уметници (кои доаѓаат од Грција, Бугарија, Унгарија и Северна Македонија) и, во дијалог со локалната заедница, ќе создаде уметнички дела инспирирани од локалните традиции на Преспанскиот регион.
Барања
Уметниците треба да ги земат предвид следниве барања во врска со уметничките дела што се очекува да ги создадат:
Слики: Една слика од големи размери (мин. 100 × 100 см) или серија слики помали од дадените димензии (мин. Две парчиња).
Скулптури и занаетчиски дела: Една скулптура или инсталација од големи размери (мин. 100х40х40 см) или серија скулптури и предмети помали од дадените димензии (мин. Две парчиња).
Графички дизајн: комплетен збир на уметнички дела барем.
Моден дизајн: колекција од 12 парчиња (комбинација на илустрации и тимови).
Мурални скици: еден ѕид со димензии: 4,4 х 11 м.
Сместување, патни трошоци и поволности
Трошоците за сместување, патувања и егзистенција, како и трошоците за материјалите потребни за создавање на уметнички дела, се покриваат од проектот во рамките на неговиот буџет. Исто така, проектот нуди можност за видливост и вмрежување за учесниците уметници, како и можности за комерцијална соработка, со цел уметниците да имаат економска корист од своите креации.
Локални изложби
Уметничките дела што ќе бидат создадени за време на уметничките резиденции, ќе бидат презентирани на локални ликовни изложби, кои ќе бидат организирани на секое место по секое живеалиште. Точните датуми ќе бидат објавени во догледно време.
Дигитална изложба
На крајот на секоја уметничка резиденција, уметничките дела ќе бидат дигитализирани од Интер Алиа и ќе бидат објавени на дигиталната изложба, која ќе биде креирана и објавена на веб-страницата на ECHO II.
Апликација
Уметниците кои сакаат да учествуваат во уметничката колонија се поканети да го пополнат овој формулар за апликација (на кој треба да приложат кратко био и портфолио) до 15 Април 2021 година на следниот линк: https://forms.gle/nTAAX9WR5ihjEkJX9

ПОВИК ЗА JOB SHADOWING ВО НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

За проектот

Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување е меѓународен проект кој се спроведува во Белгија, Црна Гора, Турција Босна и Херцеговина, Албанија, Србија и Северна Македонија. Главната цел на проектот е да придонесе за младински претприемачки можности и да ги зајакне перспективите за вработување на младите од Западен Балкан. Проектот започна да се имплементира во март 2020 година, а ќе трае до февруари 2023 година.

Што е job shadowing?

Job shadowing e процес во кој се разменува искуство преку практична работа. Во овој процес, лицето кое што е дел од job shadowing во одреден временски интервал стекнува работни навики и искуство во одреден правен субјект, под надзор на ментор кој му помага во работата. Во ваквите случаи, менторот работи во организацијата во која се случува процесот на job shadowing и најчесто е искусно лице со повеќегодишна работно искуство. Ваквиот начин на тренинг е ефективна форма преку која во исто време се работи и директно се учи преку работата. 

Job whadowing во Национален младински совет на Македонија

Во склоп на проектот „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување“ НМСМ ќе понуди овозможувачка средина за едно лице кое ќе го помине процесот на job shadowing во Советот. За ваквиот ангажман ќе биде потпишан договор на два месеци, односно мај и јуни. Во текот на овие месеци се очекува избраното лице активно да учествува во проектите и програмските активности на здружението. За време на ангажманот, ќе се стекне искуство за:

 • Функционирање на мрежни национални организации
 • Проектно работење и проектен циклус
 • Проектно известување
 • Административно и оперативно работење
 • Младинско учество и младински политики 
 • Организација на настани и друг тип на активности
 • Градење на партнерства 
 • Интерна и екстерна комуникација

Предвидениот месечен надоместок за овој ангажман изнесува 15 000 нето, со целосно работно време во текот на праксата. 

Како да аплицираш?

Доколку си младо лице на возраст од 18 до 29 години и имаш желба да научиш нешто повеќе за национални и локални младински политики, младинско учество, мрежно работење но сакаш и да стекнеш практично и променливо знаење, тогаш својата биографија и мотивациско писмо достави ги на [email protected] најдоцна до 20.04.2021 година, до 23:59

Во мотивациското писмо потруди се да ги опфатиш следниве теми:

 • Мотивацијата за ангажман во НМСМ
 • Видување за мрежното организирање 
 • Видување за младинското организирање и учество во Северна Македонија 
 • Активности и практични вештини на кои сакаш да се фокусираш за време на твојот ангажман во НМСМ

Мотивациското писмо не треба да биде подолго од 3 страни односно 1000 зборови.