Повик за изработка на развоен план

Здружението LEAD отвора повик за средни училишта за процес за изработка на Развоен план. Преку овој повик ќе биде избрано едно средно училиште на кое без надомест LEAD ќе помогне во изработката на Развојниот план.

Што ќе добие училиштето со изработката на темелен Развоен план?

Изработката на развојниот план е сеопфатен процес во кој преку учество на раководството, наставниот кадар и учениците, самото училиште ќе ги идентификува точките за подобрување и преку нив ќе изготви соодветни цели во наредни 3 до 5 години. Поконкретно училиштето ќе ги закајне следните области:

 


Што ќе опфати и како ќе се одвива процесот на изработка на Развојниот план?

Целиот процес опфаќа 3 фази, чие вкупно времетраење ќе биде не повеќе од 3 месеци, односно 1 месец за секоја фаза:

 

Во суштина, целта е развојниот план да биде изготвен во партиципативен процес во кој учествуваат сите засегнати страни во училиштето (раководство, наставници, ученици и по можност родители).

Каква ќе биде улогата на LEAD во целиот процес?

Тимот на LEAD ќе биде задолжен за водење и фасилитирање на целиот процес. Тоа подразбира:

 

Самото пишување на планот ќе биде задача на училиштето, врз база на сработеното од сите 3 фази. На тој начин училиштето ќе развие капацитети да подготви сопствен развоен план во иднина без ничија помош.

Аплицирање и начин на селекција

 

Аплицирањето за повикот се врши со пополнување на апликациска форма на следниот ЛИНК. Рокот за аплицирање е до 20.05.2021 година.

Повикот е компетитивен, односно 1 училиште ќе биде избрано на база на следните критериуми:

1. Мотивација за учество во ваков процес (10 поени)
2. Степен на јасно идентификувани области за подобрување (10 поени)
3. Степен на учество на раководство, наставен кадар и ученици во целиот процес (10 поени).

 

Конкурс за најдобар есеј на тема: „Имам нешто да кажа

По повод одбележувањето на Денот на европското обединување – 9 Мај, Европското движење во Република Северна Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европско движење со седиште во Брисел, распишува Конкурс за три најдобри есеи на тема: Имам нешто да кажам за својата иднина.

Главно есеите треба да претставуваат слободен состав во кој се прикажуваат перцепциите, ставовите и вредносната димензија на авторот (но, може да се користи и релевантна литература). Големината на текстот не треба да надмине 3.000 зборови, фонт 12 – Times New Roman, со проред 1.5. Есејот треба да биде напишан на македонски јазик.

На оваа дебата очекуваме да слушнеме во какво општество сакаат да живеат младите.

Правила за учество:

Право на учество на конкурсот имаат ученици од средните училишта, кои не учествувале претходно на овој конкурс претходните години.

На почетокот од есејот потребно е да се наведе името и презимето на ученикот, телефон за контакт, како и името на училиштето.

Најдобрите три есеи ќе ги избере тричлена жири-комисија именувана од страна на Европското движење. Предвидени се награди од Европското движење во Република Северна Македонија (Вкупен награден фонд е 250 Евра).

Конкурсот е организиран во соработка со Делегацијата на Европска Унија во Република Северна Македонија и Europe House.

Текстовите треба да се испратат најдоцна до 9 мај, во PDF формат, на меил адресата:

secretariat@europeanmovement.org.mk

ТЕКСТ

Мобилна апликација – ССМ мои работнички права

Преземете ја новата мобилна апликација 📲 ССМ – мои работнички права
➡️ Google Play: https://cutt.ly/3bbqgKB
➡️ App Store: https://cutt.ly/Jbbqlc7

Преку 📱 апликацијата можете:
✅ да пријавите прекршено работничко право за себе и за друго лице
✅ да пријавите анонимно
✅ да комуницрате директно со ССМ
✅ да следите најнови вести и совети од ССМ.

ТЕКСТ

Прашалник за млади: Клуб на млади пратеници во Собранието

Целта на прашалникот е да се соберат податоци за мислењата на младите луѓе за Kлубот на млади пратеници во рамки на Собранието и начинот на кој тие комуницираат со овој клуб. Вашите одговори ќе останат анонимни и ќе бидат употребени исклучиво за потребите на процесот за креирање на препораки за унапредување на работата на Клубот на млади пратеници во Собранието на Република Северна Македонија.
Пополнување на прашалникот одзема само 10 минути, а е наменет да се измери перцепцијата на младите за видливоста на Клубот на младите пратеници во рамки на Собранието на Република Северна Македонија, и начинот на комуникација на младите со ова тело.
Одвојте дел од вашето време и пополнете го прашалникот на овој линк