За сите средношколци – ентузијасти спремни за еко-предизвици!

Поттикнати од големата потреба за решавањето на проблеми од областа на климатските промени и заштита на животната средина, одлучивме овој нов повик од UPSHIFT програмата да биде насочен кон социјални иновации и решенија кои се однесуваат на намалување на последиците од климатските промени и заштита на животната средина во која живееме.

Бараме конкретни и иновативни решенија во вид на производ, услуга или процеси кои се однесуваат  на  намалување на емисијата на штетните гасови во атмосферата (јаглерод диоксид, метан итн.), заштита на почвата и водните ресурси (реки и езера), намалување на загадувањето на воздухот, редуцирање, реупотреба и рециклирање на отпад, поттикнување еколошко освестување и одговорно однесување, еколошка демократија, алтернативен вид транспорт,  итн… Овие се само мал дел од можностите кои постојат.  Размислувајте локално за еко-проблемите со кои се соочува вашата локална заедница, но не заборавајте дека добрите идеи можат да го променат светот затоа што климатските промени и деградација на животната средина е глобален проблем. 

 

Што треба да направите?

 

Формирајте тим од 3 до 5 ученици на возраст од 13 до 19 години и еден наставник ментор и пополнете ја апликацијата најдоцна до 31ви мај, 2021 г. на следниот ЛИНК. Повикот е отворен за сите ученици од средните училишта ширум државата.

 

Ние ќе ве известиме дали сте меѓу десетте тимови кои имаат најголем потенцијал и кои ќе добијат шанса да учествуваат на седмата по ред UPSHIFT работилница која ќе се одржи на почетокот на јуни 2021 on line со помош на платформата ZOOM. Најдобрите пет тимови ќе добијат менторска и финансиска поддршка за реализација на нивните идеи.

 

Што да очекувате од програмата?

 

 • Да научите нови техники кои се применливи во решавање на било каков проблем.

 • Можност да ја развиете и спроведете вашата идеја.

 • Да стекнете супер корисни вештини и знаење за нови дигитални алатки.

 • Да придонесете за почист воздух, ублажување и адаптација на климатските промени и решавање на еко-проблеми кои нè засегаат сите.

 • Да добиете можност за финансиска поддршка од 120.000 денари за реализација на идејата.

 

Корисни материјали и линкови:

 

 • Национален извештај за состојбата на животната средина 2020, Министерство за животна средина и просторно планирање (линк)

 • Национален извештај ВОЗДУХ 2019, Министерство за животна средина и просторно планирање (линк)

 • Програма за намалување на аерозагадувањето 2019, Влада на РСМ (линк)

 • Анализа на препорачани мерки за справување со загадување на амбиенталниот воздух во С. Македонија (линк)

 • 6 РАБОТИ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ КЛИМАТСКИ ПОЛИТКИ (линк)

 • Национални придонеси кон климатските промени на РСМ (линк)

 • Нацрт Трет двогодишен извештај за климатски промени (линк)

 • Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени (Линк)

 • Стратегија за климатски промени на општина Маврово и Ростуше (линк)

 • Анализа на можностите за инсталирање на фотоволтаични електрани на домовите во кичевскиот регион (2020), (линк)

 • Прирачник за зелена економија и зелено претприемништво (линк)

 • Младински прирачник за пресметка на јаглероден отпечаток на училиштата (линк)

 

За подетални информации за правилата за учество во програмата и начинот на пријавување може да контактирајте со Ѓорѓи Кушевски на e-mail [email protected]; моб. 076 360-107 или преку Facebook страната на CEED HUB Скопје.

 

*UPSHIFT е програма развиена од страна на УНИЦЕФ, која преку решавање на одредени социјални проблеми и предизвици им помага на младите луѓе да развијат нови вештини, да научат повеќе за социјалното претприемништво и да стекнат нови пријателства

Програмата се имплементира од страна на CEED Hub Скопје, а со поддршка на УНИЦЕФ, Фондот за иновации и технолошки развој и Министерство за образование и наука.

Оглас за работа – АРНО

АРНО е во потрага по нов/а член/ка на тимот кој/а ќе се пронајде во улогата на програмски/а менаџер/ка и ќе даде свој придонес и печат во развојот и имплементација на програми од областа на социјално и зелено претприемништво. Бараме тимски играч (ќе звучи чудно ако пишеме тимск-а играч-ка:)) со: 

 • верба во новите бизнис модели
 • желба секогаш да се направи нешто плус
 • мотивација да се сработи нешто повеќе
 • појдовна точка „еј ова и кај нас може“
 • став „ок, малку е комплицирано, ама може да се реши“
 • претприемнички мајндсет
 • филантропско срце

Информации за огласот:

 • Работно време: 9-17 часот (реалноста е дека понекогаш имаме и обуки и настани и вон ова време, ама компензираме, и да, сме флексибилни со плус-минус) 
 • Неделно часови: 40
 • Службени патувања: да, поради регионалната димензија
 • Надомест: во зависност од искуство
 • Времетраање на проект: 12 месеци, со желби (и голем потенцијал) проектот (и позицијата) да продолжи 
 • Платен пробен период: јули  (со простор за договор)
 • Познавање на странски јазици: напредно ниво на англиски јазик, во пишана и усна коресподенција 
 • Потребно формално образование: високо образование

Општи квалификации:

 • Високо универзитетско образование; 
 • Искуство од областа на претприемништво, социјално/зелено претприемништво, стартапи, идеација, инкубација, натпревари 
 • Покрај менаџирање на програми, искуство и во испорачување на обуки (идеација, инкубација на (зелени/социјални) стартапи)
 • Најмалку 3 години искуство во работа на проекти финансирани од меѓународни донатори;
 • Солидно познавање на сите аспекти при планирањето и имплементирањето проектен циклус (раководење на проектна документација според стандарди, педантно, со time sheets)
 • Капацитет за осмислување и организација на настани (работилници, pitch-увања, прогласувања победници, инфо сесии)
 • Одлично познавање на MS Office,  IT алатки  (ZOOM, slack, календар) 
 • Способност за делегирање задачи, работа со волонтери

Искуство и вештини:

 • Неопходно искуство во имплементација на долгорочни програми и проекти поддржани од меѓународни донатори;
 • Искуство во имплементација на проекти и програми со фокус на претприемнички вештини, стартапи, социјални претпријатија 
 • Неопходно искуство во финасиски менаџмент, креирање и имплементација на буџети за проекти; 
 • Неопходно искуство во организациски менаџмент;
 • Неопходно искуство во иницирање и подготовка на проекти и иницијативи;
 • Професионална етика, навремено и уредно завршување на задачите,  посветеност кон организациските цели и вредности, како и целите на организацијата;
 • Способност за самостојна и тимска работа 
 • Силна мотивација 
 • Желба за работа со различни таргет групи 
 • Способност за работа под притисок и крајни рокови 
 • Креативност

Предност ќе имаат кандидат(к)ите со:

 • Претприемнички мајндсет 
 • Докажани успеси и постигнувања, видливи резултати во полето на работење со (социјални/зелени) претпријатија 
 • Докажани успеси и постигнувања, видливи резултати во работењето со млади, со тимови, инкубациски програми, натпревари 
 • Претходно работно искуство со проекти финансирани од ЕУ програмите ќе се смета за предност.
 • Визија за долгорочно ангажирање и придонес во АРНО

Опис на работната позиција:

 • Поддршка на АРНО за координација на активностите во делот на социјално/зелено претприемништво и јакнење на капацитети на младите,  имплементација на активности кои допринесуваат кон постигнување на оваа стратешка цел на организацијата. Види: проект RISE (првенствено), [email protected], S.E.E.D, комплементарни Еразмус +  проекти.
 • Работната позиција нуди можност за допрецизирање на улоги/обврски кои подразбираат и менаџирање на натпревар за зелени идеи, Балканска зелена акедемија (опционално) 
 • Задолжен/а за целосна и навремена имплементација на проектните и програмските активности и за постигнување на предвидените цели на програмата за работа на организацијата;
 • Координација на административните и оперативните текови во согласност со дефинираните организациски цели и стратегии;
 • Учество во подготовка на релевантни проектни апликации и обезбедување на фондови за надградување на проектите;
 • Одржување и градење партнерства со релевантни национални и меѓународни чинители;
 • Учество и претставување на организацијата на конференции, обуки и други настани во и надвор од земјата;
 • Промоција на проектите, проектните цели, вредностите на организацијата 
 • Извршување други слични задачи во согласност со потребите на организацијата.

Начин на пријава: 

 • Испраќање на CV (со истакнати релевантни искуства за позицијата) и кратко мотивационо писмо, најдоцна до 14.06.2021 на [email protected] 

Само кандидат/к/ите кои ќе ја поминат првата фаза на разгледување на пријавите ќе бидат контактирани и повикани на интервју. 

АРНО е организација која нуди еднакви можности за вработување, обезбедува инклузивна средина, промовира и почитува различности. Доколку ги имате соодветните квалификации и имаме исти вредности, аплицирајте! (или препорачајте на соодветни кандидати).