ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА ВО РЕАКТОР: ПРОГРАМСК/И/А КООРДИНАТОР/КА

ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА: ПРОГРАМСК/И/А КООРДИНАТОР/КА

Реактор – Истражување во акција има потреба од Програмск/и/а координатор/ка со искуство во ефективен менаџмент, планирање, координација, имплементација и евалуација на програмски и проектни активности во организацијата. 

Позицијата предвидува полно работно време (40 часа неделно) со ретки попладневни ангажмани при организација на настани, како и нефреквентни патувања во земјата и во странство. Поради тековната пандемија, тимот на Реактор комбинира работа во канцеларија со работа од дома, со флексибилно работно време и план за враќање во канцеларија штом постојат побезбедни услови за тоа. 

Позицијата нуди можности за личен развој и надградба, динамична работна средина и колективен одмор за новогодишните празници (покрај законски предвидените денови за одмор).

Oпис на позицијата

 • Целосна и навремена имплементација на проектните и програмските активности и координација за постигнување на предвидените цели на програмата за работа на организацијата;
 • Координација на административните и оперативните текови во согласност со дефинираните организациски цели и стратегии;
 • Координација на тимови, спроведување периодична евалуација и подготовка на планови за развој;
 • Координација и учество во процесот на подготовка на стратешките документи на организацијата и придонес во развојот и имплементацијата на сродните планови, политики и процедури;
 • Подготовка на годишниот извештај и план на работа на организацијата во соработка со Претседател/ката;
 • Учество во подготовка на релевантни проектни апликации и обезбедување на фондови;
 • Одржување и градење партнерства со релевантни национални и меѓународни чинители;
 • Учество и претставување на организацијата на конференции, обуки и други настани во и надвор од земјата;
 • Извршување други слични задачи во согласност со потребите на организацијата.

Квалификации

Образование и работно искуство

 • Завршени додипломски студии во релевантна област – општествени науки. Доколку додипломските студии се во друга област, релевантното работно искуство ќе биде земено предвид. Завршени пост-дипломски студии во релевантна област за организацијата ќе се сметаат за предност. 
 • Најмалку 5 годишно работно искуство кое вклучува раководење и спроведување на програми и/или проекти во областа на родовата еднаквост, младински политики, добро владеење, ЕУ интеграција, граѓанско учество или сродни области.
 • Работно искуство во граѓанска или меѓународна организација ќе се смета за предност. 
 • Работно искуство во спроведување на мониторинг и евалуација, како и менторирање на помали организации (преку грантови шеми) ќе се смета за предност;
 • Работно искуство, формално или неформално образование за истражувачки методи  истражувања од областа на јавните политики исто така ќе се смета за предност.
 • Работно искуство кое вклучува спроведување на проекти, а особено истражувачки проекти од областа на родовата еднаквост ќе се смета за дополнителна предност. 

Знаење и други вештини

 • Одлично познавање на програмски и проектен менаџмент и процедури за организациски развој;
 • Докажани способности за планирање, организација и имплементација на активности од нивно поставување до финално известување;
 • Ориентираност кон детали, висока ефикасност, проактивност и висока исполнителност;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини, лидерски и мотивациски способности;
 • Способност за тимска работа во средина во која се почитуваат и промовираат различностите;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Запознаеност со националните механизми за родова еднаквост;
 • Запознаеност со политичкиот контекст во државата, особено во областите на делување на организацијата; 
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 
 • Искуство со софтвери за собирање и обработка на податоци ќе се смета за предност, но не е клучно за оваа позиција.

Висина на паричен надоместок

За оваа работна позиција е предвиден месечен надоместок врз база на договор на определено време, со последователна можност за склучување на договор и на неопределено време, во висина од 40.000 до 45.000 денари, нето. Конечниот надоместок ќе биде утврден врз основа на квалификациите и релевантните искуства.

Како да се пријавите

Вашата пријава, подготвена како единствен документ во PDF формат, треба да содржи: 

 • Воведно писмо на македонски јазик за Вашиот интерес и квалификации за позицијата, во кое би сакале да прочитаме зошто сакате да работите во Реактор и како Вашето досегашно работно искуство е релевантно за потребните знаења, вештини и работни задачи предвидени за оваа позиција (не повеќе од 500 зборови) – задолжително
 • CV на англиски јазик (со контакти за препораки) – задолжително
 • Доколку имате, релевантни примери или извадоци од Ваш пишан труд (на англиски и/или на македонски јазик, не повеќе од десет страни), можете да ги посочите со соодветни линкови или да ги приложите заедно со пријавата. 

Ве молиме сите документи да ги пратите во посочениот формат. Пријави добиени во било кој друг формат нема да бидат земени предвид.

Вака подготвената пријава пратете ја по електронска пошта на [email protected] со наслов 
ПРОГРАМСКА КООРДИНАТОРКА/ПРОГРАМСКИ КООРДИНАТОР.

Рокот за пријавување е 28 јануари 2022 година.

На сите што ќе се пријават им благодариме за интересот, но за жал не сме во можност да одговориме на секоја пријава, ниту пак да одговараме на телефонски барања/прашања. Само оние што ќе бидат избрани на кратка листа за интервју за позицијата ќе бидат контактирани, и тоа за најмногу 15 дена по одминување на рокот за пријавување.

Продолжен повик за учество во програма за кариерно советување

Програмата за кариерно советување ќе ги развие вештините за барање и наоѓање соодветно работно место на младите лица. Преку оваа програма, проектот ќе им помогне на младите да станат поконкурентни на пазарот на труд со поддршка од професионалци со долгогодишно искуство во областа кариерно советување.

Учесниците во програмата ќе направат детална самопроценка на нивните интереси, карактеристики, вештини и вредности и врз основа на овие сознанија ќе постават реалистични кариерни цели. На крајот на програмата, секој учесник ќе има развиено индивидуален план за вработување. Програмата за кариерно советување ќе започне во октомври 2021 година, а учеството е бесплатно.

Обуката за кариерно советување ќе се одржи електронски на платформата ZOOM, а ќе трае 2 дена по 4 часа.

Услови и обврски за учество во програмата:

Заинтересираните кандидати за учество во програмата за кариерно советување е потребно:

 • Да бидат на возраст помеѓу 18 и 29 години;

 • Да имаат регистрирано профил на платформата CareerHub.

Учесниците ќе имаат обврска активно да се вклучат во програмата за кариерно советување од почеток до крај.

Начин на пријавување:

Заинтересираните кандидати треба да имаат регистрирано профил на платформата CareerHub и да го пополнат формуларот достапен на овој линк. Доколку се потребни дополнителни информации за проектот или повикот, слободно обратете се на [email protected] или на 070 399 058.

Рокот за пријавување е до 3 февруари, 2022 година.

Пријавувањето за наредната група е во тек, а истата со својата работа ќе започне на почетокот на февруари. Учесниците на оваа програма имаат можност да направат детална самопроценка низ неколку фази на тестирање, да постават реалистични кариерни цели и да изработат индивидуален план со помош на искусни ментори.

Open call for 1 participant involved in sport activities for TC “Expanding soft skills borders, PasSPORT in education“

Expanding soft skills borders, PasSPORT in education

ATTENTION:  For entrance in Romania, you’ll need to be fully vaccinated.

11-13 February 2022, Iasi, Romania

The training background:
The local training is activity of the project Expanding soft skills borders,
PasSPORT in education. The project approaches the beneficial impact of sport
techniques as educational method that can be applied in educational courses for
development of beneficiaries soft skills.
Aim of the training:
The local trainings will create the frame of applying and improving the
methodology created and will have an added valued by developing the
participating young people soft skills through sport.
The training will help the participants to develop soft skills through sport techniques,
to be more motivated to participate in non-formal and volunteering activities, to be
more aware about the realities from the community and to have the capacity to think
strategically to take action.
Sports approached:
During each training will be applied 4 of the methods created selected by the
team of trainers.
At the local trainings will be applied the non-formal methods created within the
international seminar Sport focus in education, among whom dance, football,
chess, fitness and martial arts techniques.
Participants profile and involvement:
Each partner will involve 1 trainer.
Participants: 25 young people from the local community.
In the training will be involved young people with background in sport field
as well as young people who are not involved in sport.
The participants will receive handouts, informative materials and certificates
of participation.

Venue: Iasi, Romania
Dates: 11 – 13 February 2022

Travel reimbursement: Travel must take place at Economic class.
Travel reimbursement will be assured according to Erasmus+ Programme rules and
on basis of travel documents provided in original, in the cuantum of max. 275
euro/person.

Everyone interested should fill in the application form as soon as possible.

If you have any questions feel free to contact us at [email protected]