Покана за Разговор за приватност #3

По повод Денот за заштита на приватноста, со задоволство ве покануваме на третата средба во рамки на иницијативата „Разговори за приватност“ која ќе биде на тема „Заштита на личните податоци на децата“.На средбата ќе присуствува Марјана Планојевиќ, експерт со повеќе од 10-годишно искуство во спроведување обуки на теми поврзани со заштитата на личните податоци. Марјана ќе сподели информации околу тоа како родителите, воспитувачите и наставниците треба да постапуваат со личните податоци на децата и учениците и како можеме да ја подигаме свеста кај најмладите за важноста на заштитата на нивните лични податоци. Средбата ќе се одржи во Јавна соба, во салата „Слава“, на 28 јануари (петок), со почеток во 15:00 часот.

Тука може да ја погледнете Агенда за настанот, а вашето учество можете да го пријавите со пополнување на формуларот достапен на овој линк.

За учесниците кои не се од Скопје, патните трошоци за учество на средбата ќе бидат рефундирани во висина на повратен автобуски билет од местото на живеење до Скопје. За да го направиме ова, ќе биде потребно да ни доставите оригинални сметки и билети од патувањето.

Доколку ви се потребни било какви информации околу иницијативата „Разговори за приватност“ или средбата, ве молиме обратете се на [email protected].

Со почит,

Фондација Метаморфозис

 

*Со оглед на тоа што средбата ќе се организира во затворен објект, услов за влез е поседување сертификат/потврда за имунизација од вирусот ковид-19, односно за примени две дози на вакцината или, пак, потврда за прележан ковид-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето.

Развој на психолошка резилиентност на младите во време на Ковид-19

Во рамки на програмата за Развој на Заедницата, Мировен корпус Северна Македонија има чест да ве покани на последната работилница од серијата онлајн работилници за професионален развој наменети за локални и национални организации, општини и младински организации. Работилниците имаат за цел да ги запознаат учесниците со проектен дизајн и менаџмент, зголемување на младинското учество во време на Ковид-19 и да ги поддржи младинските работници во борбата со негативните влијанија од Ковид-19. 
Работилницата ќе бидат на Македонски јазик, со почеток во 13:00 часот, во времетрањето од 2 часа. 
Со учество на најмалку на 3 од работилниците, следува и сертификат за учество.
За учество на работилницата, во молиме регистрирајте се во следните линкови. После регистрација, ќе добиете емаил за потврда на регистрацијата и линк за пристап до работилницата.
• 27 јануари 2022 – Развој на психолошка резилиентност на младите во време на Ковид-19
Ако имате некое прашање, слободно можете да не контактирате на [email protected] 
Ве очекуваме!
Со почит,
Тимот на Мировен корпус
Si pjesë e Programit për Zhvillim të Komunitetit, Korpusi i Paqes në Maqedoninë e Veriut ka nderin t’ju ftojë në një puntorinë e fundit nga seria e punëtorive online për zhvillim profesional për organizata lokale dhe kombëtare, komuna dhe organizata rinore. Punëtoritë synojnë t’i prezantojnë pjesëmarrësit me hartimin dhe menaxhimin e projekeve, rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve gjatë Covid-19 dhe të mbështesin punonjësit e të rinjve në luftimin e ndikimeve negative të Covid-19.
Punëtoria do të jenë në gjuhën maqedonase, me fillim nga ora 13:00 dhe do të zgjasin 2 orë.
Duke marrë pjesë në të paktën 3 nga puntoritë, pjesëmarrësit do të marrin çertifikatë. 
Për të marrë pjesë në punëtori, ju lutemi regjistrohuni në linqet e mëposhtme. Pas regjistrimit, do të merrni një email konfirmimi dhe një link për të hyrë në seminar.
• 27 janar 2022 – Zhvillimi i reziliencës tek të rinjtë gjatë kohës së COVID-19
Me respekt,
Ekipi i Korpusit të Paqes