Повик за вработување за окупационен терапевт – Специјален едукатор и рехабилитатор, социјален работник или психолог

Отворен е повик за вработување на окупациони терапевти- специјални едукатори и рехабилитатор, соцојален работник или психолог.

Проектот Добивање живот “- Деинституционализација на жителите на институцијата Специјален Завод – Демир Капија, се очекува да поддржи преселување на 45 лица со интелектуална попреченост од установата  во 9 независни станбени единици во  Вардарски регион. Со цел да се обезбеди поддршка на лицата со интелектуална попреченост што ќе живеат во независните станбени единици, ПИН и Центар за младински активизам Цма Крик ќе ангажираат персонал кој ќе обезбеди помош и поддршка. Како дел од проектните активности, се воспоставува дневен центар за лица со попреченост во Црниче, Скопје.

Сите дополнителни информации може да ги најдете на следниот линк.

Отворен повик за негуватели за возрасни лица со попреченост

Отворен повик за негуватели за возрасни лица со попреченост. Се бараат негуватели / асистенти за независно живеење на лица со попреченост кој може да изврши помошно-професионална работа, да дејствува ефикасно, ефективно и навремено и да ги решава проблемите и прашањата во врска со корисниците кои ги користат услугите.➡️Позицијата е отворена за станбените единици во Кисела Вода, Козле и Хром и е за полно работно време и работа во смени. Доколку сте заинтересирани аплицирајте со вашата кратка биографија на:

[email protected] и

[email protected]

Повеќе информации можете да најдете на линкот: http://krik.org.mk/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5…/