Повик за вработување: 1 координатор на проекти и младински политики

За потребите на секојдневното работење на Центар за младински активизам Цма Крик отвораме повик за:
1 координатор на проекти и младински политики
Основни информации:
Полно работно време или 40 часа неделно (од понеделник до петок од 8 или 9 до 16 или 17 часот.
Аплицирај со кратка биографија и мотивационо писмо на [email protected]
Рок за аплицирање: 15.12.2023-започнување со работен ангажман-9ти јануари 2024
Работни обврски:
• Да координира проекти од различни донатори
• Да комуницира со партнерите на проектите и донаторите
• Да води логистичка и техничка подготвеност за проектните активности
• Да ја следи и администратира проектната документација
• Да понуди експертиза и знаење за личен и социјален развој на млади со типичен развој и млади со попреченост;
• Директно е вклучен во менаџирањето на веќе постоечките и тековни проекти на организацијата и помага во дизајнирање на нови според потребите на целните групи;
• Директно е вклучен во прибирање финансиски средства за наредни проектните активности;
• Заедно со тимот на Крик создава нови програми во зависност од потребите на целната група
• Ги следи младинските политики на национално и меѓународно ниво
• Одржува контакт со мрежите каде Крик е дел
• Учествува на настани поврзани со проектите кои ги води и оние од интерес за младинските политики
Потребни квалификации:
 Да биде способен/а програмски и логистички да организира настани и активности;
 Способност за работа со различен вид на партнери, институции и донатори како и менаџирање на ризици и справување со луѓе со различни карактери
 Да има познавање од едукативните настани од различни програми како на пример Европски солидарен корпус и Ерасмус + и програмското и логистичкото работење на програмата при склопувања партнерства и комуницирање со партнери;
 Флексибилност при одговарање на менување на потребите на партнерите, донаторите, институциите и извршната канцеларија;
 Способност да придонесува и работи во тим;
 Способност да воспостави и одржи ефективни работни односи со луѓе од различни позадини;
 Да има напредни познавања на проектен менаџмент и менаџирање на младински проекти финансирани од различни донатори;
 Да има познавања од прибирање финансиски средства за проектните активности и да знае да напише проектна апликација;
 Да има познавање од младинска работа и младинскиот сектор во Македонија;
 Да го владее (пишуван и разговорен) македонскиот и англискиот јазик.
Што нудиме:
Флексибилна работна средина
Тим спремен да ве поддржи во работата
25 дена годишен одмор
Патувања во странство на работни состаноци и обуки
Можност за ангажман со вработување или хонорарен ангажман (според потребите на кандидатот)
Работен простор: извршна канцеларија на Цма Крик кој се наоѓа во Црниче

Повик за вработување на лице за комуникации

За потребите на секојдневното работење на Центарза младински активизам Цма Крик oтвора повик за:

Лице за комуникации
Основни информации:
Полно работно време или 40 часа неделно (од понеделник до петок од 8 или 9 до 16 или 17 часот).
Аплицирај со кратка биографија и мотивационо писмо на [email protected]
Рок за аплицирање: 15.12.2023
Започнување со работен ангажман – 9ти јануари 2024
Работни обврски:
• Да ги води во целост веб страната и сите социјални медиуми на Крик
• Да подготвува комуникациска стратегија, следи и прилагодува по потреби
• Да дава поддршка на проектните активности на Крик и да подготвува материјали за видливост и промоција
• Да известува за проектните активности и работата на организацијата
• Да подготвува дизајни на материјалите кои е потребно (материјали за принт, слики, видеа и сл.)
• Да понуди експертиза и знаење за комуникации и односи со јавност
• Директно е вклучен во прибирање финансиски средства за наредни проектните активности;
• Учествува на настани поврзани со активностите на Крик
Потребни квалификации:
 Да биде способен/а да води социјални медиуми и веб страна на организација
 Да знае да работи со содржини на различен вид на сајтови
 Способност за работа со различен вид на партнери, институции и донатори како и менаџирање на ризици и справување со луѓе со различни карактери
 Да има познавање од едукативните настани од различни програми како на пример Европски солидарен корпус и Ерасмус + и програмското и логистичкото работење на програмата при склопувања партнерства и комуницирање со партнери;
 Флексибилност при одговарање на менување на потребите на партнерите, донаторите, институциите и извршната канцеларија;
 Способност да придонесува и работи во тим;
 Способност да воспостави и одржи ефективни работни односи со луѓе од различни позадини;
 Да има познавања од прибирање финансиски средства за проектните активности и да знае да напише проектна апликација;
 Да го владее (пишуван и разговорен) македонскиот и англискиот јазик.
Што нудиме:
Флексибилна работна средина
Тим спремен да ве поддржи во работата
25 дена годишен одмор
Патувања во странство на работни состаноци и обуки
Можност за ангажман со вработување или хонорарен ангажман (според потребите на кандидатот)