Прашалник: Какви се вашите искуства со корупција?

❌ Дали сте биле сведок на корупција? Дали од вас било побарано да учествувате во корупција? Каде сте доживеале корупција?

🔗 Младински образовен форум сака да ги слушне вашите искуства со корупцијата.

👩‍💻🧑‍💻 Доколку сте млад човек на возраст од 18 до 29 години, споделете ја вашата приказна со пополнување на прашалникот достапен на овој ЛИНК.

🔴 Вашите одговори ќе бидат целосно анонимни.
👉 Во рамки на својата кампања против корупција кај младите, Младински образовен форум (МОФ) сака да ги слушне искуствата на младите поврзани со корупцијата.

💡Дел од одговорите МОФ ќе ги искористи за снимање видео во која случаите на корупција бидат прераскажани од актери. 

Прашалник за стипендирање на студии во странство од страна на МОН

Младински образовен форум спроведува Истражување за стапката на успех на доделените државни стипендии од Министерство за образование и наука, наменети за студенти кои се примени на првите 100 универзитети според Шангајската Листа.

Пополнете го прашалникот на овој ЛИНК.

Во рамките на ова истражување спроведуваме анкета која има за цел да го испита степенот на информираност на младите за постоењето и имплементацијата на оваа стипендија, како и потребата и корисноста на истата.  

Вашите сознанија ќе  бидат од голема помош за добивање целосна слика за фактичките придобивки од оваа стипендија за младите од една страна, како и за целокупниот образовен систем и пазар на трудот од друга страна. Анкетата е анонимна, а вашите одговори ќе се користат исклучиво за истражувачките цели.

Ова истражување е поддржано од Фондацијата Отворено Општество Македонија.