AIESEC Македонија врши регрутација на нови членови

AIESEC е глобална, младинска, невладина и непрофитна организација која е застапена во повеќе од 114земји и територии во светот и броиме над 70,000 активни членови. Нашата цел е постигнување на мир во светот и достигнување на човековиот потенцијал преку развивање на лидерство кај младите. Досега преку 1 милион млади се имаат развиено себеси како дел од нашата организација, од нејзиното основање во 1948 година.

Овој месец вршиме регрутација на нови членови. Оваа регрутација е за сите оние кои што се спремни да направат промени во општеството и промени во себе си. Исто тоа се реализира преку членување во организацијата, работење проекти базирани на целите за одржлив развој на Обединетите Нации и преку интернационални размени.  Регрутација е за сите оние кои сакаат да научат и да напредуваат.

Преку волонтирање во AIESEC се развиваат тврдите и меките вештини на младите. Веруваме дека младите се идните лидери во светот и затоа се посветуваме на нивнот лидерски потенцијал.

Доколку сакаш и ти да станеш дел од тимот на AISEC, аплицирај тука!

 

Сподели на