Повик за ангажирање експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци

 1. Вовед

Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци за потребите на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата за кариерно насочување ќе биде наменета за средношколци и се очекува програмата да се пилотира до крај на 2022 година, а да биде целосно усвоена и имплементирана до крај на 2025. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или асоцијации. Експертската група која ќе аплицира или ќе биде составена, мора да биде од двајца експерти. Ангажманот е со времетраење до крајот на 2022година.

 1. Опис на работен ангажман

Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик експертот/ката треба да ги спроведе следните работни задачи:

 • Одржување на работни состаноци заедно со проектниот тим (во текот на целиот проект);
 • Подготовка на нацрт програма за кариерно насочување (февруари-март);
 • Организирање на консултативни средби со други засегнати страни (претставници од МОН, психолози, социјални работници и слично) (април);
 • Собирање, анализирање и преработка на коментари и препораки (април-јули);
 • Подготовка на финална верзија од програмата за кариерно насочување (април-јули);
 • Пилотирање на програмата (август-декември)

Експертот треба да биде во редовна координација со проектниот тим при спроведувањето на работните задачи.

 1. Потребни квалификации
 • Завршено високо образование;
 • Над 5 години работно искуство во областа на кариерно насочување;
 • Искуство во креирање на образовни програми;
 • Овластување или некој друг вид на сертификат за кариерен советник;
 • Одлични комуникациски вештини на македонски и англиски;
 • Познавање на работа со млади во насока на кариерно насочување
 1. Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следните документи:

 • Кратка биографија на експертот/ката
 • Финансиска понуда
 • Методологија за работа

преку електронска пошта, на [email protected] со назнака: Понуда за експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци. Добиените апликации ќе бидат разгледани и  оценети од Евалуациска комисија составена од членови на Извршната канцеларија и Управниот одбор на Младите можат.

Рок на аплицирање: 20ти февруари 2022г., 23:59.

За повеќе информации и/или прашања обратете се на [email protected]

Повик за членство во Младите Можат

Сакаш да станеш најдобрата верзија од себе? Сакаш да ги зголемиш своите капацитети за лидерство во заедницата? Сакаш да станеш агент на позитивни промени?
📢ОТВОРЕН Е ПОВИК ЗА ЧЛЕНСТВО ВО МЛАДИТЕ МОЖАТ
🙌🏻Те предизвикуваме да започнеш промена, најпрво од себе а потоа и на другите околу себе, со можност и слобода да учиш, стекнуваш искуства и преземаш акции.
💡Како? – Преку членството на Младите можат. Нашето членство е суштински дел од организацијата и преку развој на истото веруваме дека ќе ја зголемиме моќта на младите како катализатори на позитивни промени најпрво на личен план, а потоа и во денешното општество.
🙋🏼‍♀️🙋🏻‍♂️А кој може да стане член во Младите можат? – Секој млад човек кој има желба да се развива на личен план, со секоја своја акција да станува подобра и поуспешна личност, да волонтира и да придонесува кон позитивни промени во заедницата во која живее.
 
На овој ЛИНК можеш да прочиташ повеќе за новиот повик и новиот концепт за членство 2022 на Младите Можат.
 
 

Прашалник за граѓански организации

Во рамките на повикот за предлози од “DG EuropeAid” на Европската комисија, Волонтерски Центар Скопје заедно со ADICE (Франција) и македонските партнери, сакаат да подготват проект за зајакнување на капацитетот на граѓанските организации (ГО).
За да го сториме тоа, сакаме да развиеме одржлив волонтерски систем. Ова ќе се заснова на создавање на Македонска граѓанска служба што ќе биде поддржана од циклус на обуки за граѓанските организации со цел да им се дозволи да бидат акредитирани и да бидат домаќини на волонтери во рамките на иновативни програми.

Овој прашалникот нема да одземе повеќе од пет минути од вашето време, а ќе им овозможи на ВЦС и на партнерите да предложат проект што најдобро одговара на вашите потреби и на младината во Македонија.

Прашалникот е достапен тука.

 

Social Day 2021 – Youth makes change happen

Дали сакате да бидете дел од првиот Social Day во нашата земја и да ги поддржите младите во нивниот сон да го направат општеството подобро место за живеење?

Доколку одговорот е да, тогаш ние ви ја претставуваме совршената можност за взаемно дејствување со младите за една заедничка цел – позитивни промени и развој на општеството.

Што е Social Day или низ Европа познат како Solidarity Action Day
Идејата е едноставна, младите луѓе заменуваат еден ден на училиште за работа која тие ја бираат односно 500 млади донираат дел од своето време и својата дневница за младински проекти во нашата држава.

Целта на Social Day е да се воспостави солидарност помеѓу младите во текот на нивните училишни денови,  да инспирира активно граѓанство и општествен развој воден од млади, тоа е влијателен инструмент кој овозможува пристап до политичка едукација и креира фонд за младински иницијативи.

Овој концепт иако е нов кај нас, во држави како што се Данска, Норвешка и Италија постои и се применува со децении.

Интересен факт: во Норвешка, секоја година, на овој ден, 85 000 млади  заработуваат околу 1 800 000 евра.

 

Како вие може да помогнете да се оствари целта?

За да биде успешен Social Day, потребни се што е можно повеќе работни позиции на кои ќе можат да аплицираат младите кои на еден ден ќе бидат младински работници, наставници, директори и сѐ она што вие можете да понудите.
На овој начин, млади те не само што креираат фонд за проекти, туку и ги разгледуваат потенцијалните области за вработување и насока за образование.

Доколку сте заинтересирани треба да ги направите следните чекори:

1. Направете ваш профил на karierenpat.mk како компанија

2. Креирајте оглас во категорија Social Day

3. Самата веб платформа има канал за комуникација меѓу младите и понудувачите на работна позиција и процесот на аплицирање се случува исклучиво преку неа.

4. Се гледаме на 10ти ноември, кога заедно ќе работиме за подобро општество.

*Бројот на работни позиции кои може да ги понудите е неограничен. Минималната дневница е 600 денари.

[Панел дискусија] Ментално здравје – сега е моментот!

Чест ни е да Ве поканиме на панел дискусијата ‘’Влијанието на различните средини врз менталното здравје на младите’’, на која експерти ќе говорат за влијанието од три различни аспекти.

Регионалниот настан во Скопје има за цел да ја подигне свеста за важноста на влијанието на образовниот систем, семејството и врсниците врз развојот на младите преку споделување на знаењето на експертите и собирање на информации преку тркалезна маса на чија основа потоа ќе се креира документ за јавни политики. Дополнително, во текот на проектот и процесот на изработка на документот за јавни политики, ќе бидат организирани уште 3 регионални настани во Битола, Штип и Гостивар.

Детали за настанот во Скопје:
📅 6 април
⌛ 12:00 – 14:30 ч
📍 ТЦЦ Гранд Плаза
Поради ограничениот број на учесници согласно мерките за справување со Ковид-19, Ве молиме да се пријавите на следниот линк – https://forms.gle/5iZpbWUPfFkz8UWy6
На учесниците кои ќе доаѓаат од други градови ќе им бидат покриени патните трошоци доколку уредно ги сочуваат и ни ги достават доказите за превоз.
 
Дискусијата ќе биде модерирана од страна на Анита Николовска, Извршен директор на Младите можат. Гости говорници на настанот се психолог Ана Попризова која ќе зборува за влијанието од аспект на образовниот систем, психолог Марија Стефанова која ќе ја сподели својата експертиза за влијанието на семејството врз менталното здравје на младите и Александар Милошевиќ претставник од нашата партнер организација Y-peer Македонија кој ќе зборува на темата од аспект на влијанието на врсниците.
“Ментално здравје – сега е моментот“ е проект кој Здружението на граѓани Младите можат во партнерство со Y-peer Македонија, го спроведува како дел од Еразмус плус програмата поддржана од Европската Унија. Нашето четиригодишно искуство во спроведување и поддршка на иницијативи за промовирање на важноста на менталното здравје на младите и сите предизвици со кои се соочивме, ја истакнаа потребата да се влијае на темата преку сеопфатен систематски пристап. Иако темата почнува да се актуелизира кај младите, таа е се уште табу за поширокото општество, па затоа преку овој проект сакаме да ја подобриме соработката помеѓу различните засегнати страни во граѓанското општество за промовирање на важноста и потреба за грижа за менталното здравје на младите како основна компонента на личниот раст и развој.
 
*При организацијата на настанот ќе бидат запазени сите заштитни мерки и насоки усвоени од Владата на Република Северна Македонија.

Повик за членови на Управен Одбор на Младите можат

Младите можат распишува повик за членови на Управен одбор на Младите можат, управно тело на организацијата. Управниот одбор на Младите можат брои 3 или 5 членови.

Управниот одбор ги има следните права, обврски и одговорности:

 • се грижи да се спроведат статутарните задачи на Здружението, како и одлуките и заклучоците на Собранието.
 • го избира Извршниот директор и членовите на Извршната канцеларија по претходно објавен јавен повик.
 • ја одобрува Годишната програма предложена од Извршниот директор и Извршната канцеларија.
 • разработува и предлага стратешки насоки за развој на организацијата до Извршниот директор и Извршната канцеларија.
 • разгледува, се вклучува во пишување и ја верификува одлуката за подготовка на проектни и други ангажмани.
 • го разгледува Годишниот извештај за работата на Младите можат и дава свое мислење пред да биде достапен до јавноста;
 • предлага измени и дополнувања на Статутот
 • усвојува одлуки и заклучоци кои се однесуваат на политиката на раководење со Младите можат.
 • Донесува правилници за внатрешно работење, верификува спогодби со други организации, меморандуми за разбирање и пристапување кон сојузи на организации
 • право да свика седница на Собранието по барање на 1/3 од вкупниот број членови на Собранието на Младите можат
 • одлучува за финансиското раководење на организацијата во консултација со Извршниот директор;
 • одобрува одлуки за набавка и отуѓување на основните средства;
 • врши евалуација на работата на Извршниот директор и Извршната канцеларија најмалку два пати годишно;
 • одлучува за вклучување на Младите можат во национални и меѓународни мрежи и тела
 • одобрува избор на најдобри понуди на стоки, услуги и работи за потребите на Младите можат
 • ја следи транспарентноста и демократското функционирање на Младите можат;
 

За член на Управен одбор може да биде избрано лице кое исполнува најмалку еден од наведените критериуми:

 • Било дел од структурите на Младите можат;
 • Се јавило во улога на соработник на Младите можат
 • Било професионално ангажирано во Младите можат.

 

Кандидатите за оваа позиција пожелно е да ги исполнуваат и следните услови:

 • Минимум двегодишно искуство во работа со млади;
 • Искуство во креирање на стратешки, годишни и акциски планови на младинска организација;
 • Запознаеност со младинските прашања и потреби во земјата;
 • Познавање на англиски јазик во пишана и говорена форма;
 • Комуникациски вештини и вештини за лобирање;
 • Способност за работа во тим

 

Сите заинтересирани кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат:

 • Кратка биографија
 • Пополнет апликациски формулар (преземи тука)

Членовите на Управниот одбор ги бира Собранието на Младите можат. Мандатот на член на Управниот одбор трае 2 години, со можност за реизбор.

Уредно пополнетите документи кандидатите да ги достават до [email protected] најдоцна до 20.03.2021 (23.59) со наслов “Апликација за член на Управен Одбор”.

*НАПОМЕНА: Функцијата Член на Управен Одбор е на волонтерска основа и за истата не е предвиден паричен надомест.

“ПОТРЕБИ НА МЛАДИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО”

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на јавен настан за презентирање на резултатите од спроведеното истражување “Потреби на младите на локално ниво”, имплементиранo од Здружение на граѓани Младите можат. 

Настанот ќе се одржи на 23.02.2021 година, со почеток од 11.00 часот, во електронска форма, преку платформата Zoom.

На овој настан ќе бидат презентирани главните наоди од горенаведеното истражување спроведено во три скопски општини: Карпош, Аеродром и Ѓорче Петров, во декември 2020г. 

Воедно, Младите можат сака да поттикне дискусија со локалните власти за младинскиот активизам и младинското учество на локално ниво. 

За присуство на настанот ве замолуваме да се регистрирате на следниот линк.

Анализата на спроведеното истражување ги сумира резултатите од квалитативната и квантитативната анализа во трите општини, во 5 области: Волонтерство и граѓански активизам; Предизвици на младите во општината; Младински политики и застапување; Отвореност и поддршка на општините за млади; Младите во време на пандемијата Ковид-19. Гости говорници на настанот се очекува да бидат градоначалниците на соодветните општини, Г-дин Стефан Богоев, Г-дин Александар Наумоски и Г-дин Златко Марин.

Дополнително, се очекува и присуство на Амбасадорката Кејт Брнз, како поддржувачи на проектот.

Резултатите од истражувањето, како и целата дискусија ќе бидат презентирани и водени од Анита Николовска – Извршен директор на Младите можат.

Истражувањето е дел од проектот „Младински локални банки“ што Здружението на граѓани „Младите можат“ во моментов го спроведува и е поддржан од Амбасадата на САД во Република Северна Македонија.

Волонтирај во најголемата младинска фондација во Германија! | SHL

Дали си заинтересиран за работа со млади? Сакаш да работиш во интернационален тим? Да живееш во Германија една година? Тогаш ја имаме совршената можност за тебе!

Младите можат споделува можност за волонтирање која доаѓа од најголемата младинска фондација во Германија, Schuler Helfen Leben и е во времетраење од 13 месеци во Lübeck или Neumünster, Германија.

Волонтерите за време на едногодишната програма ги поддржуваат СХЛ во реализирање на нивните активности и им помагаат во остварувањето на нивните цели. Преку волонтерската програма, СХЛ го поддржуваат личното учење, искуството, размена и вмрежување на волонтерите.

Во моментот отворени се волонтерски позиции во градовите Lübeck и  Neumünster:

 • Во Нојминстер, волонтери од Германија и земјите од Западен Балкан – заедно со тимот на СХЛ од Берлин – ја преземаат одговорноста за спроведување на Социјалниот ден и различни активности во Германија. Волонтерите можат да аплицираат за различни позиции. (види тука)
 • Во Лубек се реализира програма која има за цел поддршка на иницијативите кои произлегуваат од Социјален ден и да овозможи размена на млади низ цела Европа. Волонтерите се дел од тим кој е вклучен во планирање и спроведување настани, работилници и други активности. Познавањето на германски јазик не е потребно, но е корисно. (види тука)

Волонтерите добиваат месечен џепарлак. SHL нуди сместување и ги покрива сите трошоци за живот, за здравствено осигурување и патни трошоци и организира педагошка поддршка и обемна програма за семинари.

Начинот на аплицирање е со испраќање на следните документи:

 • Пополнет апликациски формулар (преземи го формуларот)
 • Мотивациско писмо со содржина не повеќе од една или две страни. Во него објаснувате зошто одлучивте да аплицирате, од каде ви доаѓа мотивацијата и зошто токму вие сте вистинската личност за да волонтера на оваа можност
 • Табеларно CV
 • (Незадолжително) Сертификати, квалификации од проект, работно искуство и слично

Документите се испраќаат на мејлот [email protected]

Краен рок за аплицирање е 07.02.2021 година.

Доколку сте заинтересирани за аплицирање или имате дополнителни прашања, обратете нѝ се на [email protected]

ЧЛЕНСТВО НА МЛАДИТЕ МОЖАТ | 2021 Г.

Веруваме дека можеш да бидеш катализатор на позитивни промени, почнувајќи од себе, а потоа и во денешното општество. Па затоа, те повикуваме да бидеш дел од младите кои ќе започнат промена, најпрво од себе а потоа и на другите околу себе, на тема во која се пронаоѓаш и со можност и слобода да учиш, стекнуваш искуства и преземаш акции.

Преку приклучување во членството на Младите можат ќе имаш можност да да се развиваш на личен план, со секоја своја акција да стануваш подобра и поуспешна личност, да волонтираш и да придонесуваш кон позитивни промени во заедницата во која живееш.

Доколку си млада личност која има желба да го оствари горенаведеното, избери една од трите едукативни програми согласно твоите интереси, потреби и амбиции и спреми се за незаборавни 12 месеци полни активности, учење, развивање вештини, запознавање нови луѓе и стекнување скапоцени искуства. Деталите за трите едукативни програми погледни ги подолу.

Штом одлучиш што е она што ти е потребно во 2020 г. и си спремен на станеш ММ член сѐ што е потребно да направиш е да ја пополниш пристапницата за членство која се наоѓа на овој линк и да почекаш да те исконтактира Софија, координаторот за членство. Потоа ќе следува подмирување на членарината за наредните 12 месеци (јануари 2021 – декември 2021 г.) во износ од 1000 денари, запознавање со останатите членови и започнување на ова патување во кое МЛАДИТЕ МОЖАТ.