Регионален форум за градење партнерства за претприемачко учење

Националниот младински совет на Македонија ве поканува на Регионалниот форум за градење партнерства за претприемачко учење кој се организира во рамки на проектот „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионални практики за вработување“. 
Регионалниот форум преставува платформа која ќе овозможи да се поттикне градењето на партнертства за претприемачко учење во регионот на која ќе бидат присутни 120 претставници од младински организации од регионот, претставници од владини и професионални тела, млади претприемачи и успешни студентски компании. 
Форумот ќе се одржи во периодот од 26 до 28 октомври во Хотел Александар Палас, Скопје. 
Доколку сакате да учествувате на настанот, најавете го вашето присуство со пополнување на формата достапна на следниот линк: https://forms.gle/YFEbdXjMdyWHWKeQA
Рокот за пријавување е 20 октомври 2022г., по што формата ќе биде затворена поради ограничен број на места.
Целосната агенда за настанот ќе биде доставена дополнително.
Проектот „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионални практики за вработување“ е поддржан од Европска Унија и има за цел да придонесе за младински претприемачки можности и да ги зајакне перспективите за вработување на младите од Западен Балкан.

Повик за учество во програма за трансформација на идеја

Имате одлична идеја, но не сте сигурни дали можете да ја претворите во реален бизнис? 

Претприемништвото звучи како нешто што би можело да биде ваша идна професија, но сеуште немате доволно познавање за него? 

Имате одличен тим од креативци со кој би можеле да развиете сосема нов и иновативен производ? 

Вие сте создадени за бизнис, само ви недостига малку храброст и вистински ментор?

Ако се пронаоѓате барем во едно од наведените тврдења, имаме одлична вест за вас!

Пријавете се за нашата програма за трансформација на идеја во реален бизнис

 Една супер идеја со потенцијал да порасне и да стане бизнис

Динамична, интерактивна програма наменета за млади под менторство на искусни професионалци oд бизнис секторот

Ако се пронаоѓате барем во едно од наведените тврдења, имаме одлична вест за вас!

Пријавете се за нашата програма за трансформација на идеја во реален бизнис

 Една супер идеја со потенцијал да порасне и да стане бизнис

За проектот:

Програмата за трансформација на идеја во реален бизнис е дел од проектот „Балкански млади: Поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување“ и е меѓународен проект кој се спроведува во Белгија, Црна Гора, Турција Босна и Херцеговина, Албанија, Србија и Северна Македонија. Главната цел на проектот е да придонесе за младински претприемачки можности и да ги зајакне перспективите за вработување на младите од Западен Балкан. Проектот започна да се имплементира во март 2020 година, а ќе трае до февруари 2023 година.

За кого е наменета? 

Програмата е наменета за сите млади, амбициозни и креативни луѓе кои имаат идеја и истата сакаат да ја трансформираат во реален бизнис. Преку оваа програма учесниците се стекнуваат со знаење за тоа што значи да се води еден бизнис, што вклучува една компаниска структура и каква документација е потребна за отварање на истата, креирање на бизнис модел и маркетинг стратегијапласирање на продукт или услуга на пазар, начини на финансирање, подготовка на презентација пред инвеститори и други корисни работи кои се составен дел од отварање и водење на еден бизнис.

Финалната цел на оваа програма е учесниците да го отворат и успешно започнат својот прв бизнис. Секако, за цело време низ програмата, учесниците ги водат  искусни ментори кои ова исклучително корисна активност ќе ја направат лесно – разбирлива, инспиративна и забавна.

Кој може да аплицира?

 • Сите млади на возраст од 15 до 29 години со своја бизнис идеја 

Како да аплицирам?

 • Со пополнување на Апликациската форма на следниот линк.


Рок за поднесување на апликации:

25 септември 2022

 

Контакт за дополнителни информации:

OPEN CALL FOR YOUTH BLOGS FOR REGIONAL COOPERATION

YOUTH BLOGS FOR REGIONAL COOPERATION

 

As part of the Connecting Youth (CY) regional youth platform, the National Youth Council of Macedonia is opening a call for Youth Blogs for Regional Cooperation. The blog intends to be a free space for honest conversations about the topics that are related to this platform and are relevant to youth audiences from the Western Balkans region. This call is open to young nationals of North Macedonia (aged 15-29).

 

Submit a blog entry on the following link, no later than July 312022.

 

 

ABOUT CONNECTING YOUTH AND ITS BLOG FEATURE

Connecting Youth (CY) is a grassroots regional youth platform implemented by the Cooperation and Development Institute (CDI), together with the umbrella youth organizations of the six Western Balkans Countries – National Youth Congress of AlbaniaNational Youth Council of MacedoniaNational Youth Council of SerbiaHigh School Students Union of MontenegroThe Kosovar Youth Council (KYC), Youth Council of Federation of Bosnia and Hercegovina with the support of Hanns Seidel Foundation.

The blog section of the CY website will be an additional resource for all those who are interested to engage with the topics that are the platform’s main focus. The blog will contain user-generated content with topics that are relevant to the partners, youth stakeholders, and the general public. This blog will aim to attract youth to engage with and contribute to the objectives of CY work.

 

THEMES

Blog posts and articles will relate to the main thematic categories that CY has in focus, such as education, participation and employability. Within these three main categories blog entries related to other important topics will be added. The proposed blog topics are available below:

 • Any progress in the dialogue between youth organizations and institutions?
 • Youth Guarantee: How do I get involved?
 • Connecting youth to the sectors that count: but which ones? 
 • Youth participation in the WB: How can we harness space for meaningful participation in policymaking?
 • What should the future of education look like?
 • Deconstruct the belongingness feeling with your territory? 
 • Green Deal: A voice and role for youth?
 • EU Enlargement from a youth perspective
 • How to harness the dynamism of the youth in terms of their political participation?

 

We are looking for short, precise, and focused articles in simple language, which can be easily understood.

 

BLOG FORMAT

 • CONTENT: Blog posts and articles have to relate to the main thematic categories listed above.
 • LANGUAGE: The blog post has to be written in English and it will be proofread by the communication team.
 • LENGTH: The texts shall not be longer than 1,000 words.
 • PHOTOGRAPHY: Each post has to have at least one photograph or artwork (with copyrights cited).

 

 

ELIGIBILITY

 • Be citizens of North Macedonia;
 • Are aged between 15 and 29 years by July 31, 2022

 

SUBMIT A BLOG ENTRY

In order to submit a blog entry for review, please fill out the form on the following link, no later than July 312022.

 

SELECTION CRITERIA

Following the completion of the call, 3 blog entries will be selected and will be published on the Connecting Youth website. Please note that no additional prize will go to the selected blogs entries.

The blog entries will be evaluated according to the following criteria:

 • BLOG CLARITY: The topic and priority being addressed should be clearly identifiable
 • FACT-BASED CONTENT: Your arguments should be based on carefully collected sources.
 • STRUCTURE: Your essay should have a clear structure and not exceed 1,000 words.

 

EDITORIAL POLICY 

The blog intends to be a free space for honest conversations about the topics that are related to this platform and are relevant to youthaudiences from the Western Balkans region. New themes around the main categories can be proposed and added to the blogging list of articles. There will be no strict editorial policy as long as the articles are fact-based, fair, and respectful towards all community members. This section will be aligned with CY’s work, beliefs, and commitment. If any of these criteria are not met, CDI and NYCM hold the right to suggest editorial changes to the blog posts.

ПОВИК ЗА МЕНТОР ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА БИЗНИС ИНИЦИЈАТИВИ ВО МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во рамки на проектот „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување“ отвораме Повик за ментор за трансформација на ученички и младински бизнис иницијативи во мали и средни претпријатија.

За ангажманот:

Работните задачи на Менторот опфаќаат:

 1. Креирање на процесот за избор на младински и ученички бизнис иницијативи за учество во програма за трансформација и раст;
 2. Поддршка на растот и трансформацијата на избраните иницијативи во мали и средни претпријатија;
 3. Придонес во креирањето на пакет алатки за трансформација на регионално ниво

Менторот ќе биде ангажиран за 40 работни дена во период од 8 месеци (мај – декември 2022 година), од кои 7 дена за активност бр. 1, 26 дена за активност бр. 2 и 7 дена на активност бр.3.

Понудата треба да ги содржи следниве информации:

 •  Финансиска понуда
 • Tековна состојба на добавувачот (доколку е правно лице), не постара од една година;
 • Кратка биографија на експертот со референци;
 • Потпишана изјава за ексклузивност и достапност,
 • Потпишана изјава (доколку се работи за правно лице) дека нема правни пречки за реализација на активноста.

 

Сите потребни документи за аплицирање се достапни тука.
Повеќе информации за менторот за трансформација на бизнис иницијативи најдете 
тука.

На повикот имаат право да се пријават сите заинтересирани правни и физички лица. Правните лица можат да аплицираат со тим од двајца консултанти. Повеќе детали за условите и начинот на пријавување можете да најдете во документот „Услови за работа“.

Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Оттаму, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да бидат прифатени.

Понудата се доставува до Национален младински совет на Македонија (ул.Вељко Влаховиќ 7/1- 1, 1000 Скопје) скенирана на е-поштa [email protected]

Како наслов на електронската порака наведете: ,„Апликација за ментор – BY LEAP – назив/име и презиме”.

Докумените во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од одговорното лице/понудувачот (доколку е физичко лице).

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од понудувачот со печат и потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оргиналот“.

Понудата треба да се достави најдоцна до 25.04.2022 година (понеделник).

Целосниот повик е достапен тука.

*Сите понудувачи кои доставиле понуди кои ги исполнуваат условите ќе бидат разгледани од страна на евалуционата комисија и соодветно известени.

Повик за консултант за ученички и младински компании

Во рамки на проектот „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување“ отвораме Повик за консултант за ученички и младински компании.

За ангажманот:

Консултантот е потребно да подготви 2 акти кои ќе бидат прилагодени на националниот контекст во Северна Македонија, и тоа:

а) акт за регулирање на модел на ученичка компанија во Северна Македонија;
б) акт за регулирање на модел на младинска компанија во Северна Македонија.

Повеќе информации за консултантот за ученички и младински компании најдете тука.
Целосниот повик е достапен тука.
Сите потребни документи за аплицирање се достапни тука.

На повикот имаат право да се пријават сите заинтересирани правни и физички лица, а понудата се доставува до Национален младински совет на Македонија (ул.Вељко Влаховиќ 7/1- 1, 1000 Скопје) скенирана на е-поштa [email protected] Како наслов на електронската порака наведете: „Апликација за консултант – By Leap – назив/име и презиме”.

Понудата треба да се достави во рок од 14 дена од датумот на објавување на повикот, не подоцна од 28.03.2022 година (вторник), до 16:00 часот.

Сите понудувачи кои доставиле понуди кои ги исполнуваат условите ќе бидат разгледани од страна на евалуционата комисија и соодветно известени.

Повик за правни субјекти за учество на Регионален младински саем за вработување

За саемот

Во склоп на проектот „МладиХаб – градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување на младите” ќе се одржи Регонален младински саем за вработување. 

Саемот ќе се одржи на 28.02.2022 (понеделник) од 10:30 до 15:30 часот во Скопје (местото на одржување ќе биде објавено наскоро). Регионалниот младински саем ќе биде зборно место на повеќе компании од  регионот кои работат во областа на информациските технологии, фармација, медицина, социјални услуги, формална и  неформална едукација, земјоделство, градежништво и инфрастурктура, маркетинг и односи со јавност.

Саемот е замислен како отворена платформа за градење вештини и компетенции за вработување на младите како и креирање на можности за нивно поврзување со работодавачите. Во таа насока во рамките на саемот се предвидени 3 активности, а Вие самите одлучувате дали сакате да се вклучите само во една или во сите активности:

 • Саем на компании – каде секоја компанија ќе има штанд на кој ќе може да ја претстави својата работа и професионалните можности кои ги нуди за млади

 • Speed date – каде компаниите и младите ќе имаат можност да се запознаат подобро и пофокусирано за краток временски период

 • Youth booth –  каде ќе може да се спроведуваат интервјуа во пријатна и приватна атмосфера, изолирано од самиот саем. Компаниите кои ќе се пријават за оваа активност ќе добијат листа на кандидати кои се пријавиле за истата и ќе можат да изберат кандидати со кои би сакале да им биде закажано интервју.

Услови и обврски за учество на саемот

Сите правни субјекти кои се заинтересирани за учество во Регионалниот младински саем за вработување треба

 • Да бидат од Скопскиот регион;

 • Да имаат регистрирано профил на платформата CareerHub

Начин на пријавување

За да учествувате на настанот, треба да го пополните формуларот за регистрација достапен на овој линк.
За сите дополнителни прашања и информации за настанот може да се обратите на [email protected] или на телефонскиот број +38978350531.

Рокот за пријавување е до 20.02.2022.

Повик за млади лица за учество на Регионален младински саем за вработување

За саемот

Во склоп на проектот „МладиХаб – градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување на младите” ќе се одржи Регионален младински саем за вработување. 

Саемот ќе се одржи на 28.02.2022 (понеделник) од 10:30 до 15:30 часот во Скопје (местото на одржување ќе биде објавено наскоро). Регионалниот младински саем ќе биде зборно место на повеќе компании од  регионот кои работат во областа на информациските технологии, фармација, медицина, социјални услуги, формална и  неформална едукација, земјоделство, градежништво и инфрастурктура, маркетинг и односи со јавност.

Саемот е замислен како отворена платформа за градење вештини и компетенции за вработување на младите како и креирање на можности за нивно поврзување со работодавачите. Во таа насока во рамките на саемот се предвидени 3 активности, а Вие самите одлучувате дали сакате да се вклучите само во една или во сите активности:

 • Саем на компании – каде секоја компанија ќе има штанд на кој ќе може да ја претстави својата работа и професионалните можности кои ги нуди за млади

 • Speed date – каде компаниите и младите ќе имаат можност да се запознаат подобро и пофокусирано за краток временски период

 • Youth booth –  каде ќе може да се спроведуваат интервјуа во пријатна и приватна атмосфера, изолирано од самиот саем. За оваа активност ќе може да се пријавите во формуларот, по што вашата биографија ќе биде споделена со пријавените фирми. Доколку некоја од фирмите е заинтересирана да спроведе интервју со Вас во склоп на оваа активност, нашиот тим ќе ве контактира за да ги договори техничките детали.

Дополнително, пред саемот ќе се одржи и обука за кариерно насочување за сите заинтересирани млади лица чиј фокус ќе биде креирање на професионална биографија, спроведување интервју со компании, како и други корисни совети за подобро претставување пред потенцијални работодавачи. Учеството во оваа обука не е задолжително. 

Услови и обврски за учество на саемот

Сите млади лица кои се заинтересирани за учество во Регионалниот младински саем за вработување треба:

 • Да бидат на возраст до 29 години;

 • Да имаат регистрирано профил на платформата CareerHub

Начин на пријавување

За да се пријавите за учество на настанот треба да го пополните формуларот за регистрација достапен на овој линк.

За сите дополнителни прашања и информации за настанот може да се обратите на [email protected] или на телефонскиот број +38978350531.

Рокот за пријавување е до 20.02.2022.