Направи добро дело – Дарувај крв!

Сојуз на извидници на Македонија како дел од низата активности по повод Светскиот ден на извидниците, 22 февруари, секоја година традиционално организира акција за донирање крв во сорaботка со Црвениот Крст. 
Така и оваа година, акцијата за донирање крв ќе се одржи во малку поинакво издание. 
Со сите превземени мерки, дистанца, маски и голема претпазливост ќе ја реализираме оваа крводарителска акција и ќе направиме добро дело. Ги покануваме сите извидници, пријатели на извидниците и граѓани кои сакаат да даруваат крв и да направат добро дело да дојдат во просториите на младинскиот центар Матично во понеделник 22.02.2017 во периодот од 12:00 до 18:00 часот.
 
НАПОМЕНА: Задолжително е носење на маска (или друга заштитна опрема) и документ за лична идентификација, како и придржување кон актуелните протоколи кои се однесуваат на Ковид-19 пандемијата.
*Овој настан е наменет за оние кои имаат 18 или повеќе години. Доколку некој има 17 години и 6 месеци, а сака да дарува крв може да го направи тоа само со писмена согласност од родител или старател

Конкурс за старешина на Сојуз на извидници на Македонија

Врз одлука на старешинството, донесена на 14.12.2020 и врз основа на член 35, член 40 од Статутот на Сојуз на извидници на Македонија, се објавувa:

 

КОНКУРС

 

За избор на старешина на Сојузот на извидници на Македонија

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Кандидатите за горенаведената функција треба да бидат членови на СИМ, да бидат полнолетни и да имаат искуство во раководење и организација.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Кандидатите за Старешина на СИМ треба да достават програма за работа на организацијата за нередниот 4 годишен период

ПРИЈАВУВАЊЕ / Содржина на кандидатурата

Во кандидатурата треба да бидат наведени: Име и презиме, адреса и датум на раѓање, мотивационо писмо и извидничка биографија (CV) во која ќе бидат опфатени функциите кои ги извршувал кандидатот во матичниот одред, завршени школи, обуки, тренинзи, семинари, учества на позначајни натпревари, смотри, меѓународни активности, како и останати персонални квалитети и работни искуства, како и телефон за контакт.

 

Кандидатурата треба да биде заверена од матичниот одред на кандидатот и истата треба да се достави до 16 јануари 23:59 часот на sim@scout.org.mk

Обврските на старешината/претсетаделот на Сојуз на Извидници може да ги погледнете тука.
Потребните документи за пријавување може да ги најдете на следните линкови:

1. Формулар за номинација на старешина

2. Писмо за поддршка од извиднички одред – полноправен член на СИМ

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, може да го контактирате генералниот секретар на СИМ на тел 070 213 556 или на email адреса sim@scout.org.mк