Born2Run, Kуманово

Центар за интеркултурен дијалог заедно со ОБСЕ Мисија во Скопје со задоволство Ве покануваат на четвртото издание на Born2Run трката што ќе се одржи на 13-ти ноември во Куманово. Трката e поделена во два дела: 3км и 10 км. Главната цел на проектот е да се сплотат етнички поделените заедници во градот и преку спортски настани да се промовира дух на соживот и меѓусебна доверба. Учеството на трката е бесплатна и истатa е организиранa со помош на локални волонтери.

– Пријавувањето ќе биде отворено во 12:00 часот на градскиот плоштад „Нова Југославија“
– Трката ќе започне во 13:00 часот

Учеството на истата е бесплатна за сите заинтересирани. Може да се регистрирате на следниот линк: https://forms.gle/NbNsXUU9wyy7p4Yt8

 

Qendra për Dialog Interkulturor sëbashku me Misioni OSBE-së në Shkup ju ftojnë që të merrni pjesë në edicionin e katërt të garës Born2Run që do të zhvillohet më 13 nëntor në qytetin e Kumanovës. Gara është e ndarë në dy pjesë: 3km dhe 10km. Qëllimi kryesor i projektit është që ti bashkojë komunitetet etnikisht të ndara, të promovojë frymë bashkjetese dhe besim të ndërsjelltë përmes aktiviteteve sportive. Pjesëmarrja në garë është pa pagesë dhe organizohet nga ana e vullnetarëve vendas.

– Regjistrimi do të hapet në ora 12:00 në sheshin e qytetit “Nova Jugosllavia”
– Gara do të fillojë në orën 13:00

Pjesëmarrja është falas për të gjitha palët e interesuara. Ju mund të regjistroheni në këtë link: 

Сподели на