Kатегорија-волонтерство

Youth Can – Младите Можат

распишува повик за ментори, коишто ќе станат дел од базата на ментори на организацијата. 

Работата на Младите можат се базира на принципот на врсничко и искуствено учење. Целта на креирање на базата на ментори е да обезбеди постојана поддршка, развој и поддржувачка средина за членовите и корисниците на активностите на Младите можат.

Менторите ќе бидат ангажирани во зависност од активностите на членството на Младите можат и потребата од вклучување во проектните активности на организацијата.

Краен рок за аплицирање е 01.11.2020г (23:59ч)

Начин на аплицирање:

Драги студенти, ако имате желба доброволно да подучувате ученици, ве повикувам да се пријавите на повикот за туторство на ученици од основно образование. Со ваша помош децата полесно ќе го совладуваат наставниот материјал, а вие ќе си го надоградувате знаењето.
Подучувањето на учениците ќе се прави по изготвена програма на одговорен наставник за соодветна паралелка од основно училиште.
http://mon.gov.mk/content/?id=3426

Сподели на

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp