Повик за ментори

Младите можат распишува повик за ментори, коишто ќе станат дел од базата на ментори на организацијата. 

Работата на Младите можат се базира на принципот на врсничко и искуствено учење. Целта на креирање на базата на ментори е да обезбеди постојана поддршка, развој и поддржувачка средина за членовите и корисниците на активностите на Младите можат.

Менторите ќе бидат ангажирани во зависност од активностите на членството на Младите можат и потребата од вклучување во проектните активности на организацијата.

Краен рок за аплицирање е 01.11.2020г (23:59ч)

Начин на аплицирање:

Сподели на