Повик за млади за учество на обуки

За проектот Главна цел на проектот „Социјално претприемништо за младинско вработување“ е да поттикне економско зајакнување и развој на социјални претпријатија предводени од млади. Преку различни активности,

Прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ОБУЧУВАЧ/И

За потребите на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“, отвораме Повик за обучувач/и за обуки за меки вештини, претприемништво и за прибирање средства за социјални претпријатија

Прочитај повеќе

Повик за Координатор за комуникации на Младите можат

Работни обврски на Координатор за комуникации Генерална цел на работата: Осмислување на дизајни за промоција на програмските и проектните активности на организацијата; Креирање на дизајни

Прочитај повеќе