Tренинг курс: Дигитални вештини за настани за млади

МЛАДИНСКИ СОЈУЗ КРУШЕВО

Како акредитирана Еразмус организација од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилности на Република Северна Македонија ја имплементираме обуката „Дигитални вештини за настани за млади“.

Со цел да се зголемат капацитетите на нашата заедница (вработени, младински работници, обучувачи, млади луѓе вклучени во активностите на организацијата, волонтери) од суштинско значење за реализација на квалитетни активности во клучните области:

·Фотографирање

·Снимање

·Стримање во живо

·Снимање подкаст

· Дигитална промоција

·Просторно организирање

·  Видео подготовка

За да за да се слушне гласот на младите и да се создаде видливост кон нивните проблеми.

Оваа обука ќе се одржи од 14-ти до 19-ти декември, во Крушево, Северна Македонија и вклучува четири партнерски организации кои претставуваат четири различни земји: Грција, Србија, Хрватска, Чешка, како и Северна МакедонијаЦелта на оваа обука е младите, активно да придонесат за развој на дигиталните содржини и платформи со фокус на младински информации, обуки и вмрежување со цел нивно активно вклучување во општеството, со акцент на градењето на капацитетите на младите луѓе.


Повеќе инфо на: https://drive.google.com/file/d/1rwfWwt49mcM4fbZbIHyhWJgF86mjlepo/view

Пријава на: https://docs.google.com/forms/d/1ULoF0RYjrRUhPtNaqLHEdc26Xd7fLz12EnmSUU9Hb7c/viewform?edit_requested=true

Програма: https://docs.google.com/document/d/1ryPZivXIKFIquvOE8Gn5U0w-UXAFWyNF/edit

Сподели на