Oглас за вработување на социјален/на претприемач/ка во културно-социјален центар „Комитет“

„ЛГБТИ Центарот за поддршка“, подружница на „Хелсиншкиот Комитет за човекови права – Скопје“ објавува оглас за вработување на социјален/на претприемач/ка во рамки на проектот Техничка поддршка за започнување социјална деловна активност како модел за самоодржливост на услугите за зајакнување на маргинализираните заедници„Комитет – развивање на социјално претприемништво“, поддржан од „Фондација Отворено општество – Македонија“, а за потребите на развивање на социјалното претпријатие, културносоцијален центар „Комитет“.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови: Потребни квалификации:

–  Завршено високо образование

–  Одлично познавање на македонски и англиски јазик

 • –  Одлично познавање на работа со компјутери (Microsoft Office)

  Искуство и вештини:

 • –  Минимум две години работно искуство во мало претпријатие за продажба или дистрибуција на продукти/услуги

 • –  Искуство во областа на социјалното претприемништво

 • –  Искуство во областа на маркетингот

 • –  Вештини за административно и финансиско работење, организирање на активности и

  подготовка на наративни и финансиски извештаи

 • –  Познавање на националните политики, законодавството и праксата во делот на

  социјално претприемништво

 • –  Ефективна организација на работното време, навремено исполнување на зададените

  задачи и самоиницијативност

 • –  Способности за работа во тим

  Предност ќе имаат кандидат(к)ите со:

 • –  Искуство во работа со маргинализирани групи на граѓани

 • –  Искуство во развивање на социјално претпријатие

 • –  Искуство со работа во граѓански организации

  Опис на работни задачи:

– (До)развивање на успешна бизнис стратегија и бизнис модел на социјалното претпријатие „Комитет“ во координација со CEED Macedonia и програмскиот тим со цел долгорочна самоодрживост на „Комитет“, шелтер центарот „Сигурната Куќа“ и „ЛГБТИ Центарот за поддршка“

 • –  Развивање на стратегијата за односи со јавност и маркетинг стратегија преку кои ќе ги презентираме производите и услугите кои ги нуди „Комитет“ до различните таргет групи

 • –  Спроведување и следење на активностите на проектот кои се однесуваат на обезбедување експертиза и градење вештини и знаења на тимот за концептот на

  социјално претприемништво

 • –  Известување во однос на поставените индикатори и финансиската рамка во

  координација со проектниот тим

 • –  Континуирана анализа и известување за финансиската исплатливост, стратегијата и

  акциски план за работата на „Комитет“

 • –  Целосно превземање на административно и финансиско работење поврзано со

  социјалното претпријатие „Комитет“

 • –  Комуникација со сите релевантни страни во однос на функционирањето на „Комитет“

  како проектниот тим, институциите и потенцијалните клиенти

  Работниот ангажман се однесува за период од 9 месеци со полно работно време од 40 работни часови неделно со покриени придонеси за здравствено и пензиско осигурување, со можност за продолжување. За работното место предвиден е бруто месечен надомество износ од 605 долари во денарска противвредност.

  Потребна документација што треба да ја достават заинтересираните кандидати:

 • –  Кратка биографија (CV) на македонски јазик (во која јасно го наведуваат претходното искуство според условите на огласот);

 • –  Писмо за мотивација;

 • –  Уверение за завршени студии;

 • –  Една препорака од претходен работодавач во слична област;

  Заинтересираните кандидат(ки) треба да ја достават потребната документација по електронски пат на адресата[email protected] со назнака/предмет на поракатаОглас за вработување на социјален/на претприемач/ка во културносоцијален центар „Комитет“Рокот за поднесување на пријавата со потребната документација е 10 март 2021.

  Ќе се разгледуваат пријавите само на оние кандидат(к)и кои ќе достават комплетна документација во зададениот рокСамо оние кандидати кои ќе ги обезбедат доказите за бараните критериуми, ќе влезат во потесен избор и ќе бидат повикани на интервјуНецелосните апликации нема да бидат земени предвидВе молиме во пријавата да ги наведете вашите контакти, телефон и епоштаКандидат(к)ите ќе бидат известени за резултатите по електронски пат во рок од 8 дена по затворањето на огласот.

  ЛГБТИ Центарот за поддршка гарантира дека сите пријавени кандидат(к)и ќе имаат исти услови при изборот без оглед на нивната етничка припадност, родова идентификација, сексуална ориентација, возраст, брачен и родителски статус, раса, попреченост или која било друга основа. Охрабруваме пријавување на заинтересирани кандидат(к)и кои се припадници на маргинализираните групи со кои работи ЛГБТИ Центарот за поддршка.

  Лице за контактЉубомир Фаизов [email protected] Програмски координатор

БЕСПЛАТНО ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕ

Задоволство ни е да ве известиме дека група на системски семејни советници: психолози и социјални работници нудат неколку бесплатни психолошки советувања во месеците кои следат.

Доколку вие сте заинтересирани или познавате некој кој е заинтересиран, искористете ја приликата и обратете се на следнава контакт адреса: [email protected]

Оглас за вработување на социјален работник во Првиот семеен центар на Град Скопје

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува оглас за вработување социјален работник во Првиот семеен центар на Град Скопје (ПСЦ) во Скопје, на определено време за период од 1 март до 31 декември 2021 година, со можност за продолжување на работниот ангажман.

 

Опис на ангажманот:

Социјалниот работник/-чка во ПСЦ е одговорен/-на за следните работни задачи:

 • врши интервјуа при прием на клиенти со цел собирање основни демографски информации, информации за проблемот, факторите кои придонеле за проблемот, перцепција за помошта која се бара, врз основа на што прави проценка и го одредува критериумот за вклучување на клиентите во програмата на ПСЦ;
 • отвора и води досие за корисникот/-чката и друг/-и член/-ови на семејството/партнерството и го раководи случајот на корисникот/-чката која добива услуги во ПСЦ;
 • иницира процедури и постапки поврзани со остварување на правата од областа на социјалната заштита на клиентите од ПСЦ;
 • организира теренска работа и придружува клиенти до институциите и организациите кога тоа е потребно за клиентите;
 • учествува на состаноците за интервизија со останатите даватели на услуги од ПСЦ;
 • соработува со граѓанските организации и државните институции со кои ХЕРА има потпишано Меморандум на соработка за препраќање на клиенти во ПСЦ, но и со потенцијалните идни соработници од граѓанскиот и државниот сектор, според потребите на корисниците на сервисот
 • во координација со менаџерката учествува во подготовката на наративни извештаи за активностите на ПСЦ и за спроведувањето на проектните и стратегиски индикатори на организацијата;
 • учествува во внесот на податоци во базата на податоци на ХЕРА и во правењето анализа поврзана со дадените услуги и опфатот на клиенти во сервисот;
 • учествува во администрирање на промотивната страна за ПСЦ на социјалните медиуми и учествува во промоција на сервисот;
 • учествува во иницијативи на организацијата од областа на родово базираното и семејното насилство, по проценка и во координација со супервизорот/-ката и програмската директорка.

Кандидат(к)ите треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Завршено високо образование (социјална работа и политика);
 • Најмалку 2-годишно професионално искуство во работа со жртви/преживеани на родово базирано и семејно насилство;
 • Солидни познавања на закони, политики и програми поврзани со родово базираното и семејното насилство;
 • Основни познавања на Microsoft Оffice;
 • Солидни познавања на англискиот јазик;
 • Одлични вештини за комуникација и асертивно однесување;
 • Изградени вештини за тимска работа и самоиницијативност;
 • Сензибилизираност за работа со маргинализирани и социјално исклучени групи на граѓани.

За предност ќе се смета:

 • Работно искуство во граѓанскиот сектор,
 • Повеќегодишно работно искуство во спроведување програми поврзани со родово засновано и семејно насилство,
 • Работно искуство во работа со маргинализирани и социјално исклучени групи на граѓани.

Основната бруто плата изнесува 34.155,00 денари со платено здравствено, пензиско и социјално осигурување. Работното време е 35 часа во неделата.

 

Најдоцна до 19 февруари 2021 година, до 18 часот, заинтересираните кандидат(к)и треба да достават:

 • Биографија на македонски јазик,
 • Писмо за мотивација на македонски јазик,
 • Потврда за завршено високо образование и
 • Една препорака од претходните работни места.

Во биографијата потребно е да се наведат референци и контакт-податоци од раководните лица од претходното работно искуство. Ве молиме во апликацијата да наведете и телефон и електронска адреса за контакт.

Кандидат(к)ите кои најдобро одговараат на горенаведените критериуми ќе бидат повикани на интервју по завршувањето на огласот. Во зависност од изборот, организација може да спроведе и тестирање на најдобрите кандидати.

Кандидат(к)ите кои нема да ги достават бараните документи во целостм нема да бидат разгледувани.

ХЕРА гарантира дека сите пријавени кандидат(к)и ќе имаат исти услови при изборот без оглед на етничката припадност, возраста, полот, родот, родовиот идентитет, сексуалната ориентација, брачниот или партнерскиот статус,  бременоста или родителскиот статус, социјалниот или здравствениот статус, расата, попреченоста или која било друга основа.

Документите со назнака/предмет на пораката Оглас за вработување на социјален работник во ПСЦ, треба да ги доставите на електронска адреса: [email protected]к

ТЕКСТ

Повик за волонтери во Холандија!

Rock – Solid Foundation нуди можности за дванаесетмесечни,  долгорочни ЕСК проекти во Холандија кои започнуваат од 1ви септемри 2021 година!

Програмата ги опфаќа следните проекти:

 • Проект “Humanitas” – волонтерите работат во иста куќа цела година. Куќите се лоцирани во Ede и Amersfoort.
 • Проект “Siza” – волонтерите се групирани во групи со кои работат и живеат. Во некои од групите има луѓе со попречености.
 • Проект “De Glind” – волонтерите ќе живеат во село, каде што и ќе работат. Ќе работат во фамилијарните домови и локалното училиште.
 • Во Rock solid – волонтерите имаат можност да работат на различни работни места, различни организации (семејни домови и дневен центар (театар)) за инвалидни лица и неколку домови за стари лица со деменција.
 • Новост во Rock solid – волонтерите ќе работат во социјален ресторан со мал хостел (3 двокреветни соби, со кревети на спрат). За овој ресторан е потребен четири член тим на готвачи, сервери и управител на смена, сите ќе бидат под професионално водство од страна на менаџерот на ресторанот.

 

*Волонтерите можат да аплицираат за сите проекти или само за еден од нив, но не можат да изберат конкретно работно место.

Лунтерен, село во средината на Холандија, е „центарот“ на проектите (тука ќе живеат волонтерите, ќе посетуваат курсеви по Холандски јазик и ќе бидат организирани сите тимски активности.), така што времето на патување до работа со велосипед, автобус или воз може да трае помеѓу 25 минути до 1 час и 20 минути. Вкупно, волонтерите ќе работат помеѓу 36 и 40 часа неделно, вклучувајќи часови по Холандски јазик, патувања и други задолжителни активности (со исклучок на тимски работилници).

Од страна на домаќин организацијата обезбедени се сместување, храна, месечен џепарлак, осигурување, часови по Холандски јазик и тренинзи на тема волонтирање.

Начин на аплицирање:

 • Апликацијата треба да содржи: CV, мотивациско писмо со фотографија и Фејсбук контакт.
 • Кандидатите треба да ја испратат својата апликација до Крис ван Маанен на е-маил: [email protected].

 

Рок на аплицирање: 01.03.2021г.

Подетални информации за повикот може да најдете на следниот инфо кит.

Доколку сте заинтересирани и/или имате дополнителни прашања, контактирајте не на [email protected]

Младински Сојуз ВРАБОТУВА!

Младински Сојуз за потребите на канцеларијата во Скопје објавува конкурс за работен ангажман на 2 работни позиции:

1. ПРОГРАМСКИ АСИСТЕНТ

1.1 Опис на работната позиција, задачи и услови:

Програмскиот асистент активно ќе учествува во програмско спроведување и репортирање на активности во рамките на програмските приоритети на нашата организација. Асистентката/-от ќе биде одговорен/-на за планирање и спроведување на програмата на активностите за млади вокоординација со програмскито координатор, активно ќе учествува и предводи партнерски проекти, ќе подготвува извештаи и ќе обезбедува материјали за верификација на постигнатите резултати. .

Работниот ангажман е во период март – септември 2021, со осумчасовно работно време и можност за прдолжување на работен ангажман. Предвидената плата во БРУТО износ со покриени даночни обрски изнесува 39.000 денари.

1.2 Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

– Работно искуство во граѓанскиот сектор минимум 3 години

– Искуство во соработка со медиуми и организирање на промотивни активности;

– Напредно користење на социјални медиуми;

– Изградени вештини за информатичка технологија;

– Одлични познавања на македонски и англиски јазик;

– Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи и тимска работа;

За предност ќе се смета:

– Работно искуство во програмско спроведување на активности за млади;

– Работно искуство во проекти за регионална соработка и помирување;

– Посетени или искуство во спроведени обуки за работа со млади луѓе.

 

2. ТЕХНИЧКИ/-А АСИСТЕНТ/-КА

2.1 Опис на работната позиција, задачи и услови:

Технички асистент/-ка ќе биде одговорен/-на за споредување на оперативните активности на ниво на проекти или канцеларија. Ова вклучува подготовка и спроведување на набавки вклучително и собирање на понуди, колектирање и подредување на финансиска документација, подготовка на тендери за набавка на материјали и услуги, дирекна комуникација со агенција за авторски права и изготвување на авторски договори, регистрација на проекти. Работниот ангажман на техничкиот асистент/-ка ќе биде во директна соработка со оперативниот координатор и претседателот на организацијата.

Работниот ангажман е во периодот март – септември 2021, со осумчасовно работно време иможност за продолжување на работен ангажман. Предвидената плата во БРУТО износ со покриени даночни обврски изнесува 26.000 денари.

2.2 Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

• Одлични познавања на македонскиот и англискиот јазик

• Изградени вештини за информатичка технологија

• Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи

• Возачка дозвола Б категорија

За предност ќе се смета:

• Претходно искуство во граѓански сектор

Најдоцна до 26 февруари 2021 година заинтересираните кандидат(к)и треба да достават:

• детална биографија на македонски јазик

• писмо за мотивација на македонски јазик

Ве молиме во апликацијата да наведете телефон и e-адреса за контакт.

Кандидат(к)ите кои најдобро одговараат на горенаведените критериуми ќе бидат повикани на

дигитално интервју по завршувањето на конкурсот.

Кандидат(к)ите кои нема да ги достават бараните документи нема да бидат разгледувани.

Младински сојуз гарантира дека сите пријавени кандидат(к)и ќе имаат исти услови при изборот

без оглед на етничката припадност, родовата идентификација, сексуалната ориентација,

возраста, брачниот и родителскиот статус, расата, попреченоста или која било друга основа.

Документите со назнака/предмет на пораката Конкурс за програмски асистент или Конкурс

за технички асистент/-ка можете да ги доставите на следниов начин:

Електронски: [email protected]

ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА: КООРДИНАТОР/КА НА ФИНАНСИИ

Реактор – Истражување објавува повик за ангажирање координатор/ка на финансии во проектот Унапредување на родовата еднаквост преку процесот на пристапување во ЕУ

Позицијата предвидува редовно работно време со ретки попладневни и викенд ангажмани при организација на настани, како и нефреквентни патувања низ Македонија и во странство. Поради тековната пандемија, тимот на Реактор во моментов работи од дома, со план да се вратиме во канцеларија штом постојат услови за тоа.  

Позицијата овозможува можности за личен развој и надградба, динамична работна средина и колективен одмор за новогодишните празници (покрај законски предвидените денови за одмор). 

Oпис на позицијата

 • Координација со финансискиот менаџер за потребите на организациската канцеларија;
 • Подготвување  периодични и завршни финансиски извештаи;
 • Спроведување постапки за набавки за потребите на проектите во согласност со правилата и стандардите на ЕУ, внатрешните правила на Реактор и домашното законодавство во Република Северна Македонија;
 • Раководење со постапката на суб-грантирање и спроведување на административен и финансиски надзор над грантистите;
 • Следење и имплементација на административните проектни активности на организацијата;
 • Редовно следење на реализираните трошоци и на проектните буџети;
 • Изработка на налози за плаќања;
 • Вршење на работи кои се однесуваат на работните односи во рамки на проектите;
 • Организирање на настани за потребите на проектите на организацијата;
 • Вршење на други работни задачи кои се однесуваат на административно и финансиско управување на проектите по насока од раководниот тим.

Квалификации 

 • Најмалку 3 години професионално искуство во финансии и администрација  во невладиниот сектор; 
 • Завршени додипломски студии во релевантна област;
 • Претходно работно искуство на проекти финансирани од ЕУ ќе се смета за предност;
 • Претходно работно искуство кое вклучува суб-грантирање ќе се смета за предност.
 • Развиени вештини за соработка и способност за работа во меѓународно опкружување 
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик (говорен и пишан), познавање на албански јазик или друг јазик на малцинствата ќе се смета за предност;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Ориентираност кон детали, висока ефикасност, проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Докажани способности за извршување на работни задачи и изготвување излезни елементи во краток временски рок во динамична работна средина;
 • Докажани способности за планирање и организација,;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel
 • Способност за тимска работа во средина во која се почитуваат и промовираат различностите. 

Висина на паричен надоместок

За оваа работна позиција е предвиден месечен надоместок врз база на договор на определено време во висина од 20.000 до 30.000 денари, нето. Конечниот надоместок ќе биде утврден врз основа на квалификациите и релевантните искуства. 

Како да се пријавите

Вашата пријава, подготвена како единствен документ во PDF формат, треба да содржи: 

 • Воведно писмо на македонски јазик за Вашиот интерес и квалификации за позицијата, во кое би сакале да прочитаме зошто сакате да работите во Реактор и како Вашето досегашно работно искуство е релевантно за потребните знаења, вештини и работни задачи предвидени за оваа позиција 
 • CV на англиски јазик (со контакти за препораки) 

Ве молиме сите документи да ги пратите во посочениот формат. Пријави добиени во било кој друг формат нема да бидат земени предвид. 

Вака подготвената пријава пратете ја по електронска пошта на [email protected] со наслов EU Finance Coordinator. 

Рокот за пријавување е 22 февруари 2021-ва година

На сите што ќе се пријават им благодариме за интересот, но за жал не сме во можност да одговориме на секоја пријава, ниту пак да одговараме на телефонски барања/прашања. Само оние што ќе бидат избрани за интервју за позицијата ќе бидат контактирани, и тоа за најмногу 15 дена по одминување на рокот за пријавување.

За проектот

Проектот Унапредување на родовата еднаквост преку процесот на пристапување во ЕУ е спроведуван од страна на Реактор, во соработка со Центарот за женски права (Црна Гора), Фондацијата Жена за жена (канцеларија во Северна Македонија), Здружението права за сите (Босна и Херцеговина), Мрежа на жени на Косово (Косово) и Албанска мрежа за зајакнување на жените (Албанија).

Овој проект се фокусира на зајакнување на регионалната соработка на женските граѓански организации, истражување и родови анализи за информирање на политики, застапување засновано на докази и мониторинг на реформите поврзани со пристапувањето во ЕУ, насочени кон унапредување на родовата еднаквост во регионот на Западен Балан во процесот на пристапување во ЕУ.

Главната цел на овој четиригодишен проект е зајакнување и проширување на постојната регионална соработка, зајакнување на партиципативните демократии и остварување на инклузивен родово-сензитивен процес за пристапување кон ЕУ.

Во рамките на проектот е предвидено доделување на грантови (субгрантирање) и јакнење на капацитетите на женските граѓански организации за интеграција на родовата перспектива во процесот на пристапување во Европската Унија. 

Проектот е финансиран од Европската Унија.

ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА: КООРДИНАТОР/КА НА ПРОЕКТ

Реактор – Истражување во акција објавува повик за ангажирање координатор/ка на проект во програмата за родова еднаквост. 

Позицијата предвидува редовно работно време со ретки попладневни и викенд ангажмани при организација на настани, како и нефреквентни патувања низ Македонија и во странство. Поради тековната пандемија, тимот на Реактор во моментов работи од дома, со план да се вратиме во канцеларија штом постојат услови за тоа.  

Позицијата овозможува можности за личен развој и надградба, динамична работна средина и колективен одмор за новогодишните празници (покрај законски предвидените денови за одмор). 

Oпис на позицијата

 • Планирање и спроведување на проекти во полето на родова еднаквост;
 • Редовно следење и запознаеност со развојот на јавните политики во државата во  тематската област (родова еднаквост) и известување на раководниот тим за потенцијални можности за интервенции;
 • Анализирање на регулатива и стратешки документи и подготвување сумарни аналитички извештаи;
 • Управување со буџет и ресурси на проекти и/или делови од проекти кои се во нејзина/негова надлежност;
 • Подготвување финални извештаи за проекти кои се во нејзина/негова надлежност;
 • Учествување во дизајн и подготовка на истражувачки проекти;
 • Воспоставување и одржување односи на соработка со релевантни национални и меѓународни чинители;
 • Подготвување насоки за визуелизација на клучни наоди, податоци и препораки;
 • Во соработка со комуникацискиот тим, организирање на конференции, работилници и други настани;
 • Претставување на организацијата на различни настани;
 • Работа со истражувачкиот тим на истражувачки методологии, собирање на податоци и примена на истражувачки методи (квалитативни и квантитативни) и други техники за анализа на податоци;
 • Во соработка со истражувачкиот и раководниот тим, собирање и анализа на податоци и изготвување анализи на јавни политики и препораки за нивно подобрување;
 • Извршување други слични задачи во согласност со потребите на организацијата.

Квалификации 

Образование и работно искуство

 • Најмалку 3 годишно работно искуство, по можност во невладиниот сектор и на тема родова еднаквост/женски права;
 • Завршени додипломски студии во релевантна област, пост-дипломски ќе се сметаат за предност. 
 • Работно искуство, формално или неформално образование за истражувачки методи  истражувања од областа на јавните политики ќе се смета за предност. 
 • Работно искуство кое вклучува спроведување на проекти, а особено истражувачки проекти од областа на родовата еднаквост ќе се смета за предност

Знаење и други вештини

 • Високо развиени аналитички вештини;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Запознаеност со националните механизми за родова еднаквост;
 • Запознаеност со политичкиот контекст во државата, особено во областите на делување на организацијата;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Способност за сумирање и претставување на комплексни истражувачки наоди во лесно разбирливи текстови и пораки;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за истовремено работење на повеќе проекти во динамична работна средина;
 • Докажани способности за планирање и организација, и имплементација на активности од зачеток до финално известување;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • Искуство со софтвери за собирање и обработка на податоци ќе се смета за предност 
 • Способност за тимска работа во средина во која се почитуваат и промовираат различностите. 

Висина на паричен надоместок

За оваа работна позиција е предвиден месечен надоместок врз база на договор на определено време во висина од 30.000 до 40.000 денари, нето. Конечниот надоместок ќе биде утврден врз основа на квалификациите и релевантните искуства. 

Како да се пријавите

Вашата пријава, подготвена како единствен документ во PDF формат, треба да содржи: 

 • Воведно писмо на македонски јазик за Вашиот интерес и квалификации за позицијата, во кое би сакале да прочитаме зошто сакате да работите во Реактор и како Вашето досегашно работно искуство е релевантно за потребните знаења, вештини и работни задачи предвидени за оваа позиција – задолжително
 • CV на англиски јазик (со контакти за препораки) – задолжително
 • Доколку имате, примери или извадоци од Ваш пишан труд (на англиски и/или на македонски јазик, не повеќе од десет страни). 

Ве молиме сите документи да ги пратите во посочениот формат. Пријави добиени во било кој друг формат нема да бидат земени предвид. 

Вака подготвената пријава пратете ја по електронска пошта на [email protected] со наслов GE Project Coordinator. 

Рокот за пријавување е  22-ри февруари 2021-ва година

На сите што ќе се пријават им благодариме за интересот, но за жал не сме во можност да одговориме на секоја пријава, ниту пак да одговараме на телефонски барања/прашања. Само оние што ќе бидат избрани за интервју за позицијата ќе бидат контактирани, и тоа за најмногу 15 дена по одминување на рокот за пријавување.

ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА: МЕНАЏЕР/КА НА ПРОЕКТ

Реактор – Истражување објавува повик за ангажирање менаџер/ка на проект во проектот Унапредување на родовата еднаквост преку процесот на пристапување во ЕУ

Позицијата предвидува редовно работно време со ретки попладневни и викенд ангажмани при организација на настани, како и нефреквентни патувања низ Македонија и во странство. Поради тековната пандемија, тимот на Реактор во моментов работи од дома, со план да се вратиме во канцеларија штом постојат услови за тоа.  

Позицијата овозможува можности за личен развој и надградба, динамична работна средина и колективен одмор за новогодишните празници (покрај законски предвидените денови за одмор). 

Oпис на позицијата

 • Целосно и навремено управување и имплементација на проектните активности и постигнување на предвидените цели на проектот поврзани со доделувањето на грантови (суб-грантирање);
 • Координација и мониторирање на процесот на суб-грантирање во рамки на проектот;
 • Координација на административни и оперативни активности со партнерските организации во согласност со дефинираните проектни цели и стратегии;
 • Управување со буџет и ресурси на проектот, и подготвување финални извештаи;
 • Редовно следење и запознаеност со развојот на јавните политики во државата во тематската област (родова еднаквост);
 • Во соработка со комуникацискиот тим, организирање на конференции, работилници и други настани;
 • Претставување на организацијата на различни настани;
 • Извршување други слични задачи во согласност со потребите на организацијата.

Квалификации 

 • Најмалку 5 годишно релевантно работно искуство во проектен менаџмент, по можност во невладиниот сектор и на тема родова еднаквост/женски права;
 • Завршени додипломски студии во релевантна област, пост-дипломски ќе се сметаат за предност. 
 • Работно искуство кое вклучува суб-грантирање, а особено на проекти од областа на родовата еднаквост, ќе се смета за предност
 • Докажано искуство во спроведување на проекти финансирани од Европската Унија, вклучително и искуство со спроведување на проектни активности, мониторинг, евалуација и спроведување на грантови шеми;
 • Знаење за женските граѓански организации и организациите кои работат на родова еднаквост во државата (познавањето на регионалните актер(к)и и претходни искуства во оваа област ќе се сметаат за предност);
 • Знаење и експертиза во областа на ЕУ интеграција, вклучително конкретно разбирање на институциите на ЕУ и нивните улоги и одговорности. (претходно искуство со застапување на национално и ЕУ ниво ќе се смета за предност);
 • Истражувачко искуство (подготовка на методологии, пишување на трудови и извештаи, спроведување на истражувања и сл.) ќе се смета за предност;
 • Развиени вештини за соработка и способност за работа во меѓународно опкружување 
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик (говорен и пишан), познавање на албански јазик или друг јазик на малцинствата ќе се смета за предност;
 • Високо развиени аналитички вештини;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за истовремено работење на повеќе проекти во динамична работна средина;
 • Докажани способности за извршување на работни задачи и изготвување излезни елементи  во краток временски рок;
 • Докажани способности за планирање и организација, и имплементација на активности од зачеток до финално известување;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • Искуство со софтвери за собирање и обработка на податоци ќе се смета за предност 
 • Способност за тимска работа во средина во која се почитуваат и промовираат различностите. 

Висина на паричен надоместок

За оваа работна позиција е предвиден месечен надоместок врз база на договор на определено време во висина од 35.000 до 45.000 денари, нето. Конечниот надоместок ќе биде утврден врз основа на квалификациите и релевантните искуства. 

Како да се пријавите

Вашата пријава, подготвена како единствен документ во PDF формат, треба да содржи: 

 • Воведно писмо на македонски јазик за Вашиот интерес и квалификации за позицијата, во кое би сакале да прочитаме зошто сакате да работите во Реактор и како Вашето досегашно работно искуство е релевантно за потребните знаења, вештини и работни задачи предвидени за оваа позиција 
 • CV на англиски јазик (со контакти за препораки) 

Ве молиме сите документи да ги пратите во посочениот формат. Пријави добиени во било кој друг формат нема да бидат земени предвид. 

Вака подготвената пријава пратете ја по електронска пошта на [email protected] со наслов EU Grant Manager. 

Рокот за пријавување е 22 февруари 2021-ва година

На сите што ќе се пријават им благодариме за интересот, но за жал не сме во можност да одговориме на секоја пријава, ниту пак да одговараме на телефонски барања/прашања. Само оние што ќе бидат избрани за интервју за позицијата ќе бидат контактирани, и тоа за најмногу 15 дена по одминување на рокот за пријавување.

За проектот

Проектот Унапредување на родовата еднаквост преку процесот на пристапување во ЕУ е спроведуван од страна на Реактор, во соработка со Центарот за женски права (Црна Гора), Фондацијата Жена за жена (канцеларија во Северна Македонија), Здружението права за сите (Босна и Херцеговина), Мрежа на жени на Косово (Косово) и Албанска мрежа за зајакнување на жените (Албанија).

Овој проект се фокусира на зајакнување на регионалната соработка на женските граѓански организации, истражување и родови анализи за информирање на политики, застапување засновано на докази и мониторинг на реформите поврзани со пристапувањето во ЕУ, насочени кон унапредување на родовата еднаквост во регионот на Западен Балан во процесот на пристапување во ЕУ.

Главната цел на овој четиригодишен проект е зајакнување и проширување на постојната регионална соработка, зајакнување на партиципативните демократии и остварување на инклузивен родово-сензитивен процес за пристапување кон ЕУ.

Во рамките на проектот е предвидено доделување на грантови (субгрантирање) и јакнење на капацитетите на женските граѓански организации за интеграција на родовата перспектива во процесот на пристапување во Европската Унија. 

Проектот е финансиран од Европската Унија.

CONTACT MAKING CONFERENCE

What: Contact making conference (digital event) is an integral part of the process of establishment of the bilateral youth offices of cooperation between North Macedonia and Greece and a final event of the first (inception) phase of the initiative.

*It is supported by German Embassy in Skopje and the Embassy of the United States of America in Skopje.

Why: We will strive towards bringing together decision makers, young people, civil society representatives think tankers, and academia from the both countries to tackle the most pressing challenges and opportunities for bilateral cooperation and building good neighbor relations. 

When: 25-26 February, 2021 (Thursday & Friday); two sessions per day.

Who: young people, youth leaders, youth workers from North Macedonia and Greece

How: After submitting the application, the project team will contact you for details about the conference.

The application deadline is 22nd of February, 2021. Regarding the
selection criteria, the applicant’s interest for participation in the conference will be of great importance.
For more information please visit the official website. You can also find more information on Facebook,
Twitter, Instagram and mail: [email protected]

The application form is available HERE!