Повик за работилници за грижа за менталното здравје

Добростостојбата кај младите се дефинира како склоп од повеќе нешта: состојба на комфорт, здравје или среќа. Токму затоа менталното здравје односно менталната хигиена има голем удел во целосната состојба во која се наоѓа една млада индивидуа. Менталното здравје ја вклучува емоционалната, психолошката и социјалната добросостојба. Состојбата на менталното здравје на младата индивидуа директно влијае врз секојдневната социјализација, лични односи, професионален развој, образование. Токму затоа е важно да се посветува време за грижа и нега за овој сегмент од личноста.

Секоја година месец мај е месец за подигање на свеста за менталното здравје, а ние оваа година решивме да го одбележиме со неколку работилници кои имаат за цел да им помогнат на младите директно да се справат со одредени предизвици со кои можеби се соочуваат или ќе се соочат во иднина. Работилниците се наменети за млади лица на возраст од 15 – 29 години.

1. Стрес и анксиозност

За време на оваа работилница учесниците ќе имаат можност да дознаат повеќе информации за стрес и анксиозност  но и како да ги препознаат. Ќе се обрне внимание на причините за појава, со фокус на различни ситуации во кои може да се појават. Ќе се споделат совети и практики кои може да се користат за справување со стрес и анксиозност. Психологот кој ќе ја води оваа работилница е Верица Бакулеска, а датумот на одржување е 06.05.2022, со почеток во 15 часот.

Пријавата за оваа работилница е затворена бидејќи бројот на учесници е пополнет.

2. Burn out syndrome

За време на оваа работилница, ќе се обрне фокус на значењето на burnout, како да се препознае, зошто се појавува, кои се начините за справување со оваа појава. Ќе се обрне внимание и на превенцијата, односно кои чекори може да се преземат за себезаштита како и други практични совети кои може да им помогнат на младите индивидуи кои можеби доживуваат предизвик во оваа област. Психологот кој ќе ја води оваа работилница е Ивица Павлов, а датумот на одржување е 13.05.2022, со почеток во 15 часот.

3. Ресоцијализација пост ковид

За време на оваа работилница, ќе се обрне фокус на социјалните интеракции и како повторно до нив. Внимание ќе се посвети и на стрес и анксиозност поради социјална интеракција пост ковид, себеизолирање и повлекување, желба за интеракција и анктивности, како и паника и грижа на совет од можно заболување ради социјална интеракција. Ќе се посвети внимание и на совети за полесно премостување на периодот помеѓу карантин, мерки и ограничувања за време на пандемија и повторно враќање на физички активности. Психологот кој ќе ја води оваа работилница е Билјана Стојановска, а датумот на одржување е 20.05.2022, со почеток во 15 часот.

4. Безусловно прифаќање на себеси, другите и светот

За време на оваа работилница ќе се обрне внимание на концептите за условена самопочит и безусловно прифаќање на себеси, другите и светот низ вежби и интеракција. Психологот кој ќе ја води работилницата е Атанас Ивановски, а а датумот за одржување на 31.05.2022 година, со почеток во 15 часот.

➜ Сите работилници ќе се спроведат со физичко присуство, а локацијата ќе биде во Скопје. Патните трошоци не се покриени во рамки на работилниците.

Поради големиот интерес за сите активности поврзани со ментално здравје кои НМСМ ги реализираше во изминатиов период, а поради ограничувања во однос на просторот, бројот на учесници е ограничен на максимум 40 млади лица по работилница. Ќе се користи принципот first come, first served.

Линкот за пријавување на  последната работилница „Безусловно прифаќање на себеси, другите и светот“ е достапен тука.

Овие работилници ги организира Националниот младински совет на Македонија, во соработка со платформата разговор.мк, а со поддршка на Канцеларијата на Претседателот на Република Северна Македонија. За сите психолози повеќе информации може да дознаете на платформата разговор.мк.

Покана за Разговор за приватност #7 – Имаме ли право на приватност на работното место?

Фондација Метаморфозис ги поканува сите кои сакаат да дознаат нешто повеќе за правото на приватност на работното место на седмиот „Разговор за приватност“ што ќе се одржи на 21 април, во Јавна соба, во салата Conference room, со почеток во 15 часот. (Јавна соба се наоѓа на ул. 50-дивизија, бр.22 во Скопје. Локацијата можете да ја видите на овој линк.)

Гостин-говорник на оваа средба ќе биде Арбен Гудачи, експерт за заштита на лични податоци, кој ќе даде одговори на следните прашања:

  • Дали работодавачот смее да ја следи секоја комуникација на вработените направена од службен уред, преку службена мрежа или преку службена e-mail адреса? 
  • Дали работодавачот смее да воведе видео-надзор за да следи како и колку работат вработените?

Учесниците на средбата ќе имаат можност да придонесат кон дискусијата преку споделување на своите искуства и ставови на темата, како и да добијат појаснување околу потенцијалните дилеми поврзани со правото на приватност на работното место.

Агендата за настанот можете да ја најдете на овој линк.

Сите што сакаат да присуствуваат на настанот, треба да го пополнат овој формулар.

За учесниците кои не се од Скопје, патните трошоци за учество на средбата ќе бидат рефундирани во висина на повратен автобуски билет од местото на живеење до Скопје. За да го направиме ова, ќе биде потребно да ни доставите оригинални сметки и билети од патувањето.

Доколку ви се потребни било какви информации околу средбата, ве молиме обратете се на [email protected]

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ – СТУДИСКА СЕСИЈА: „МУЛТИСЕКТОРСКА СОРАБОТКА ЗА ИНКЛУЗИЈА НА МЛАДИТЕ РОМИ И МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ“

Позадина на студиската сесија:

Врз основа на длабинско истражување од 2020 година спроведено ширум Европа во кое беа вклучени стотици млади Роми и младински граѓански организации, спроведено од страна на меѓународната мрежа Фирен Аменка и меѓународната Ромска младинска мрежа ternYpe, еден од главните предизвици со кои се соочуваат младите Роми, всушност е младинското учество. 57% од младите Роми доживуваат пречки за учество во јавниот и општествениот живот. Политичкото учество на младите европски Роми останува исклучително ниско. Дополнително, во Националните младински совети и во работата и програмите на младинските организации постои голем недостаток на Ромско младинско учество.

Националните младински совети на Северна Македонија, Романија, Украина, Националниот младински форум на Бугарија и Регионалната Ромска образовна младинска асоцијација во партнерство со Одделот за млади на Советот на Европа организираат Студиска сесија со цел да се отвори дискусија за важни прашања за социјалната инклузија на младите Роми и останатите маргинализирани групи со посебен фокус на нивното активно учество во процесот на одлучување како на национално така и на полокално ниво.

Цели и намери

Цел: Да се зајакнат капацитетите на ромските и неромските младински организации и младинските претставничките тела со цел да се зголеми учеството на младите Роми и останатите маргинализирани групи во и надвор од нивните структури.

Намери:

  • Да се поттикнат и изградат компетенциите на учесниците да се залагаат за правата на младите Роми и останатите маргинализирани групи во рамките на претставничките тела на локално/национално/меѓународно ниво;
  • Да се истражат добрите практики на младите Роми и маргинализираните групи при инклузијата и учеството во процесите на одлучување во нивните земји;
  • Да се формулираат препораки за зголемување на учеството на Ромите и маргинализираните групи и да се овозможат последователни партнерства и активности на национално и меѓународно ниво;

Кој може да аплицира?

Бараме 30 млади учесници со потекло од европските земји на возраст од 18 до 30 години, со фокус на:

  • Млади Роми и останати маргинализирани групи;
  • Претставници на Националните младински совети како мрежи;
  • Претставници на локални (младински) консултативни структури (советодавни одбори, општински младински совети);
  • Претставници на младински организации.

Кога и каде?

Студиската сесија ќе се одржи oд 22-ри мај до 27-ми мај во Европскиот младински центар во Будимпешта (EYCB), Унгарија. Датумите на патување од и до Унгарија се 22-ри мај и 27-ми мај.


Јазик и формат

За време на студиската сесија ќе се користи англиски јазик.

Настанот ќе се одржи по формат и методологија на неформално образование.

 

Процедура за аплицирање:

Краен рок за пријавување е: 2 мај, 2022 година.

Апликантите можат да аплицираат преку нашиот онлајн формулар следејќи го овој линк.

*Само избраните учесници ќе бидат контактирани по завршувањето на процесот на селекција.