Саем за социјални претпријатија

‼ Во сабота во 11ч го организираме Првиот саем за социјални претпријатија кои нудат услуги и/или производи за намалување, реупотреба, селектирање и рециклирање отпад во рамки на настанот Биди Зелен 🌱 Bëhu i gjelbër – REduce, REuse, REcycle ( 👈кликни Going) . 🌱
Ќе имате можност да се запознаете со :
1️⃣ REDI Recycling – услуга за селекција на пластика и хартија во станбени згради
2️⃣ МаМаОргана – природни ѓубрива, подобрувачи на почва, еко песок за миленици
3️⃣ О-Круг // O-Krug – природни освежувачи на воздухот и есенцијални масла од кора од портокал
4️⃣ SIEC Macedonia upcycled облека
5️⃣ 2ndcycle__– upcycled ламби
Со овој настан во сабота сакаме да зборуваме за циркуларната економија, за можноста од отворање мали социјални бизниси кои нудат ем уникатни производи/услуги, ем ја унапредуваат заедницата 🤘
Ќе зборуваме за правилно управување со отпадот, односно за намалување, реупотреба и рециклирање ♻
И да, селектирање и рециклирање не е исто!
***
Овој настан е организиран во рамки на програмата RECONOMY регионална инклузивна и зелена програма за економски развој на Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Сида), имплементирана од Helvetas Swiss Intercooperation во Источна Европа, Јужен Кавказ и Западен Балкан

Internship on project “Na koji ćeš faks?”

Internship!
Do you want to gain additional experience and connect with young people from the region? This is your chance!

Friendly HR is looking for two interns to engage in the project “Na koji ćeš faks?”

“Na koji ćeš faks?” is a regional virtual education fair. The fair is a 3D online platform through which young people are informed about academic and career development.

You can see what the fair looks like on the following link: https://nakojicesfaks.com/

Your responsibilities would be:
• Help with creating content for social networks
• Participation in organizing virtual events on the platform
• Communication with companies, media and faculties from the region

The engagement is part-time and involves working from home.

From us you can expect a good atmosphere, space for learning and progress and the possibility of long- term cooperation!

If this sounds interesting to you, send us your CV to [email protected] For all questions, you can write on email.
We are waiting for you!