Локална активност „Интелектуална сопственост”

📣 Со задоволство објавуваме дека ЕЛСА Северна Македонија ќе организира локална активност на тема „Интелектуална сопственост”
📌 Активноста ќе се одвива во рамките на проектот EU- WB- SI под покровителство на RYCO и Министерството за надворешни работи на Италија.
📅 Настанот ќе се одвива на 12.11.2022год. (сабота), во 12:00 часот во просториите на public room во конференциската соба.
📌 Сите заинтересирани можат да се пријават на маилот [email protected].
Бројот на учесници е ограничен.
За учество на настан ќе се доделуваат и сертификати.
Ве очекуваме! ⚖️
ЕЛСАшки поздрав!
—————————————————————
“The views expressed in this activity are those of the organizer and do not necessarily represent the views of the EU-WB-SI project, RYCO, or the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, which supports the project. The organizer is solely responsible for the validity and accuracy of the information presented.”

ОГЛАС ЗА ПРОЕКТЕН/НА КООРДИНАТОР/КА

Работно место: Проектен(а) кординатор(ка)

Краен рок: најдоцна до 24 ноември 2022 год., 16:00 часот

Адреса за поднесување документација: [email protected]

 Хелсиншкиот комитет за човекови права е здружение формирано во 1994 година, чија мисија е заштита и унапредување на човековите права и слободи гарантирани со Уставот на РСМ и меѓународните инструменти за граѓанските, политичките и за социјалните, економските и културните права, како и Завршниот документ од Хелсинки од 1975 година и градење на демократски услови во кои тие можат да се практикуваат врз основа на владеење на правото.

Хелсиншкиот комите за човекови права, за потребите на спроведување на своите активности, објавува:

 ОГЛАС ЗА Проектен(а) кординатор(ка)

Хелсиншкиот комитет за човекови права е здружение формирано во 1994 година, чија мисија е заштита и унапредување на човековите права и слободи гарантирани со Уставот на РСМ и меѓународните инструменти за граѓанските, политичките и за социјалните, економските и културните права, како и Завршниот документ од Хелсинки од 1975 година и градење на демократски услови во кои тие можат да се практикуваат врз основа на владеење на правото.

Хелсиншкиот комите за човекови права, за потребите на спроведување на своите активности, објавува:

ОГЛАС ЗА Проектен(а) кординатор(ка)

 Опис и работни задачи:

 • Управува со текот на имплементацијата на активностите на проектите на кои е ангажиран/а;
 • Ги следи сите фактори кои може да влијаат во имплементацијата на сите тековни активности и проекти;
 • Ја организира и ја надгледува работата на останатите лица ангажирани во имплементацијата на проектите;
 • Дава иницијативи и мапира нови донатори за проекти поврзани со тематиката која ја работи;
 • Ги подготвува дописите и соопштенијата до јавноста и презема активности поврзани со медиуми и социјални мрежи а, во врска со проектните активности;
 • Одржува комуникација со донаторот и му стои на располагање за било какви информации во врска со имплементација на проектите;
 • Ги изготвува извештаите до Европската Комисија и можни други донатори на проектите;
 • Дава насоки за организирање настани, конференции и прес-конференции;
 • Учествува во застапување и комуницира со институции; и
 • Учествува во подготовка на месечни и годишни извештаи, анализи и други публикации кои ги објавува Хелсиншкиот Комитет за човекови права. 

Потребни квалификации:

 • Дипломиран/а на општествени студии со завршено четиригодишно високо образование на правни студии (т.н „стара програма”);
 • Најмалку пет години работно искуство во водењето проекти во областа на човековите права и слободи;
 • Искуство во спроведување на проекти финансирани од Европската Унија;
 • Напредно познавање и користење на устен и пишан работен англиски јазик;
 • Компјутерски вештини;
 • Работа во тим и со партнерски организации; и
 • Напредни организациски и комуникациски вештини.

Како предност ќе се смета:

 • Завршени постдипломски студии;
 • Познавање на уште еден странски јазик; и
 • Развиено чувство за работа со ранливи и маргинализирани заедници.

Рок и потребни документи за аплицирање:

Заинтересираните кандидати за работната позиција потребно е да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик и мотивациско писмо. Во кратката биографија потребно е да бидат наведени референци и контакт податоци од две лица од претходни работни места. Апликациите се доставуваат на следната електронска адреса: [email protected] најдоцна до 24.11.2022 година до 16:00 часот. При доставувањето на апликациите да се наведе работната позиција.

Постапка за избор на кандидат/ка:

Комисијата за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа примените апликации. Ненавремената и нецелосна пријава од кандидатите, нема да бидат земени во предвид. Комисијата ќе изработи ранг листа од примените апликации во зависност од степенот на исполнување на квалификациите опишани во овој оглас. Најдоцна до 30 декември, најквалификуваните кандидати/ки ќе бидат повикани на интервју. Во зависност од резултатите од интервјуто ќе биде избран кандидат/ка кому ќе му/и биде понудена работната позиција.

 Договор за вработување :

Со избраниот кандидат/ка Хелсиншкиот комитет ќе склучи договор за ангажирање на определено време од 1 година. Работното време ќе изнесува 40 часа неделно, во согласност со Законот за работните односи во РМ.

Почетната месечна нето плата е 45.000 денари.

Работното место е во седиштето на Хелсиншкиот комитет за човекови права на ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 83а во Скопје.

Интернационална вечер – Турција

Со нетрпение очекуваме да ве видиме меѓу нас на Интернационалната вечер што ќе се одржи во Центарот за младински активизам КРИК на 𝟭𝟲 ноември 𝟮𝟬𝟮𝟮 година во 𝟭𝟵.𝟬𝟬 часот.

 

Што планираме за вас?

1. Добредојде и запознавање со Турска модерна музика.

2. Учење на турски зборови и фрази што се користат и во Македонија, но можеби не сте ги знаеле.

3. Промотивно видео за Турција

4. Интересни факти за локалните луѓе и места што не би ги прочитале на интернет.

5. 10 минутен турски филм под наслов „The Breath Holder“ во режија на Emin Murat Kilic и кратка дискусија.

6. Дегустација на традиционална турска храна.

7. Разговор со волонтерите од Турција.

Придружете ни се за да ја запознаете турската култура, да уживате во одлична храна, да погледнете краток турски филм и да се забавувате!
Без тебе, ние сме покуси за еден човек!
Пијалоците, храната и грицките се бесплатни, што чекате, ајде!
Нашата адреса: ул. Наум Охридски број 𝟭𝟯, Црниче, Мултифункционален Центар Крикни.

Ве очекуваме на нашата прва Интернационална вечер.

Ставете потсетник или прочитајте повеќе за овој настан тука.