Дигитално младинско учество/Digital Youth Engagement/Angazhimi digjital i të rinjve

Дали работите со млади во организација или сте наставник во училиште? 
Мировен Корпус Ви нуди одлична можност да се запознаете со дигитални интерактивни алатки кои што ќе помогнат за зголемено младинско учество при организирање на работилници, обуки и други активности. 
Сите заинтересирани ученици ќе може да се регистрираат преку следниот линк: https://peacecorps.zoomgov.com/…/vJIsfuGgrzMvHdcsIeMDkQ…
Работилницата ќе се одвива на македонски јазик.
Работилницата ќе се снима за потребите на Мировен корпус.
Ве очекуваме!

——

A punoni me të rinj në organizatë ose jeni arsimtar në shkollë?
Korpusi i Paqes ju ofron një mundësi të shkëlqyer për t’u njohur me mjete interekative digjitale që do t’ju ndihmojnë në rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve gjatë organizimit të puntorive, trajnimeve dhe aktiveteteve të ndryshme.
Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen përmes këtij linku: 
https://peacecorps.zoomgov.com/…/vJIsfuGgrzMvHdcsIeMDkQ…
Puntoria online do të mbahet në gjuhën maqedone.
Për nevojat e Korpusit të Paqes, kjo puntori do të inçizohet.
Ju mirëpresim!
——
Do you work with youth in an organization or are you a school teacher?
Peace Corps offers you an excellent opportunity to learn about interactive digital tools that will help you to increase the youth engagement when organizing workshops, training courses or other activities. 
All interested participants should register at the following link: https://peacecorps.zoomgov.com/…/vJIsfuGgrzMvHdcsIeMDkQ…
The online workshop will be held in Macedonian language.
The workshop will be recorded for Peace Corps internal use.
We expect you!

 

Сподели на