ПОВИК ЗА ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ВО СТРУГА

Иднината која што ја сакаме! Паралелни животи! Трета едиција
Еднодневната работилница во Струга ќе се одржи на 1 јуни со почеток од 10:00 и ќе трае до 15:00 часот, на отворено во дворот на Извиднички Камп – Струга.
За сите учесници ќе биде обезбеден ручек.
Сите мерки и препораки за заштита и превенција од КОВИД-19 ќе бидат запазени.
Punëtoria njëditore në Strugë, do të mbahet më 01 qershor, duke filluar nga ora 10:00 dhe do të zgjasë deri në orën 15:00, te Kampi i skautëve në Strugë.
Dreka do të sigurohet për të gjithë pjesëmarrësit.
Do të respektohen të gjitha masat dhe rekomandimet për mbrojtjen dhe parandalimin e Covid-19.
Пријавување тука/ Aplikimi këtu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXd5bU3BJXpFRYcATd0mlNl03GNYF6F0_cd9g5Nc8NHVgN6g/viewform?fbclid=IwAR1qxC2uxyDwqZer4RVB5ZQYIWc2baBF5yhdFHVy8G0bQGzbDAhlZ84V08g

Чај и книга!

🍵Чај и 📚книга, добра комбинација нели?😊
Подгответе си шолја од вашиот омилен чај и творба која сакате да ја споделите со нас и придружете ни се во петок!
🌞Некои ќе речат дека времето можеби е веќе и премногу топло за чај, но вистинските љубители на чајот знаат дека секое време е време за чај.
Па ајде заедно да го одбележиме меѓународниот ден на чајот!
📅КОГА? 21.05.2021 год. (петок);
🕕ВО КОЛКУ? 18:00 ч.;
🧭КАДЕ? На ,,ZOOM”;
📥Пријавување? Во ,,инбокс” на организацијата ГРИТ .
Млади креативци, ученици, студенти на ова заедничко дружење ќе се запознаеме, ќе разговараме околу традицијата со чајот и читањето книги и ќе имате можност да споделите дел од вашите творби!
Имаме подготвено интересна програма и за следни активности, кои сакаме да ги реазлизираме и споделиме со вас. Значајна е вашата поддршка и учество.
Побрзајте, ве очекуваме!
📍Носител на проектот:
ГРИТ- Пробиштип 

Оглас за Асистент за финансиско административно работење

СОС Детско село е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детско село го имплементира проектот “Зајакнување на младите преку нови можности“(“Youth empowerment enabling prospects”), финансиски поддржан од Министерство за економска соработка и развој на Германија (БМЗ). Целта на проектот е социо-економско зајакнување на млади од ранливи категории и нивна интеграција на пазарот на труд.

За реализација на активностите во рамки на овој проект се огласува слободнa позиција за 1 работно место:

  

Асистент за финансиско-административно работење (m/f)

 

Опис на работата:

Асистентот е поддршка на проектниот менаџер и проектниот тим за целосна и навремена имплементација на проектните активности како одговорен за финансиско- административно работење на проектот.

Главни задачи и одговорности:

 • Придонесува за ефикасно дневно административно и финансиско работење и ја поддржува работата на раководниот персонал
 • Го подготвува и следи статусот на ликвидност и предвидувањата на проектот
 • Подготвува редовни финансиски извештаи за проектот,
 • Врши подготовка за книжење/или учествува во книжење на финансиска документација
 • Подготовува благајнички и вирмански плаќања на трошоците
 • Пополнува ДДВ/ЕПФ обрасци за УЈП за проекти ослободени од ДДВ
 • Одговорен е за подготовка и исплата на персонален данок на доход преку соодветниот даночен систем и други даноци согласно закон
 • Учествува во финансиска ревизија, подготовка на годишен и финален извештај за ревизија за проектот
 • Ги следи посебните финансиски политики и процедури на донаторот
 • Ги следи и се придржува до стандардите и политиките на СОС Детско село, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование (предност од областа на економски науки
 • Најмалку тригодишно искуство во финансиско и административно работење со проекти во граѓански сектор
 • Претходно искуство во сметководство или познавања од областа
 • Добро познавање на англиски јазик
 • Одлични компјутерски вештини (MS Office, Интернет)

 

Дополнителни критериуми:

 • Искуство во работа на проекти поддржани од Министерство за економска соработка и развој на Германија (БМЗ) се смета за предност
 • Познавање на процедури за работење на проекти финансирани од меѓународни донатори (Агенции на Обединетите Нации, Европска Комисија и другидонаторот се смета за предност
 • Добри комуникациски и организациски вештини
 • Проактивен пристап кон работата, прецизност, аналитичност
 • Способност за работа под притисок и рокови
 • Возачка дозвола: Б категорија се смета за предност

 

Работни услови:

 • Работа на определено време во траење од 12 месеци
 • Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00
 • Континуирани можности за професионален и личен развој (обуки за професионален развој, активности за јакнење на тимот)

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 06.06.2021 година на е-маил: [email protected] Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани за интервју.

Ерасмус + тренинг ‘Step towards meaningful youth participation

Веруваме дека во последниов период немаше можност да патуваш и запознаваш нови култури
✈️
🤩Токму затоа, проектот STEP TOWARDS MEANINGFUL YOUTH PARTICIPATION ти овозможува да патуваш во Ерменија и Полска.
👀Ако имаш 20 години или повеќе (it’s OK) и имаш желба да го зголемиш учеството на младите на локално ниво, ова е проектот за тебе.
⏰Немаш многу време за размислување, рокот е до 20-ти Мај

ПРИЈАВИ СЕ НА ОВОЈ ЛИНК.

ЕУ-награда за интеграција на Ромите во Западен Балкан и Турција, 2021 година

Правила на натпреварот, квалификуваност и критериуми за
избор
1. Основни информации
Ромите се едно од најголемите етнички малцинства во Европа, и тоа со приближно 12
милиони жители. Околу 1 милион Роми живеат во Западен Балкан, а 2,8 милиони живеат
во Турција. Тие имаат богата култура и историја што е неразделиво поврзана со Европа,
но се соочуваат и со историски долга традиција на исклученост. Многу Роми уште се
соочуваат со тешки форми на расизам, дискриминација, социјална исклученост и
сиромаштија. Подобрувањето на нивната еднаквост, инклузија и учество и понатаму е
главен приоритет за Европската комисија и претставува критериум за напредок на
патеката за проширување.

ЕУ работи на тоа да ја подобри социјалната интеграција на Ромите во општеството и да
овозможи видливи резултати во тоа поле. Европската Унија исто така обезбедува
значителни фондови за мерки за социјална интеграција преку Инструментот за
претпристапна помош.

Корисниците на IPA-фондовите ги усвоија Стратегиите и поврзаните акциони планови
за интеграција на Ромите што се обновуваат за да се адаптираат на новата Стратешка
рамка на ЕУ за Роми за 2020-2030 година. Се извршуваат важни работни активности
преку јавните власти, националните и локалните граѓански организации и
поединци/активисти.

Почитувајќи ги овие напори, од 2014 година, наградата на Генералниот директорат за
европска соседска политика и преговори за проширување наменета за интеграција на
Ромите на Западен Балкан и Турција ја зголемува видливоста и на предизвиците со кои
се соочуваат Ромите на Западен Балкан и на Турција, и на важната работа на некои
посветени учесници што ја поддржуваат интеграцијата на Ромите. Наградата нуди
признание, публицитет и поддршка за позитивните модели кои покажуваат опипливи
резултати во областа на интеграцијата на Ромите.

Наградата на ЕУ за интеграција на Ромите во 2021 година ќе промовира приватни или
јавни иницијативи кои постигнаа извонреден придонес кон одржливо вработување на
Ромите, како механизам за прекинување на кругот на исклучување.
Наградата ја доделува Европската комисија и е финансирана од IPA-фондовите, а ја
имплементира Roma Active Albania (RAA).

2. Наградата и нејзината цел
Наградата треба да привлече внимание кон конкретните напори и позитивни резултати
на различните релевантни странки за зголемување на пристапот до вработување, како и
квалитетот на вработувањето на Ромите. Половата еднаквост и еманципацијата на
жените Ромки во областа на вработувањето ќе биде важна димензија.

Поконкретно, наградата е наменета да помогне за следните цели:
1. Дополнително прифаќање на улогата и придонесот на вработувањето Роми како
една од клучните области за подобрување на позицијата на ранливата категорија
на жените Ромки и Ромите во регионот.
2. Промовирање на успешните модели на вработување на Роми и позитивните
промени во нивните заедници.
3. Негување на институционалниот дијалог при вработувањето на Ромите.
4. Истакнување на поддршката и работата на Европската Унија за интеграција на
Ромите во државите за проширување.
5. Негување на соработката помеѓу засегнатите страни во процесот на интеграција
на Ромите.
6. Осигурување на прифаќање и одржливост на влијателните активности
имплементирани на најосновното ниво на општествена солидарност.
7. Идентификување и споделување позитивни примери за работа на поединци,
јавни институции, приватни друштва, деловни субјекти и граѓански здруженија
на централно и локално ниво во полето на вработувањето.

Апликациите ќе ги разгледува независен одбор за евалуација и ќе ги избере наградените.
Ќе има двајца наградени како корисници на IPA што промовираат вкупно 14 значајни
искуства.

Сите наградени ќе добијат меѓународно признание преку церемонијата за доделување
на наградата која, доколку дозволат условите, ќе се одржи во Брисел. Сите наградени ќе
бидат поканети да присуствуваат на другите настани организирани таму за време на
Ромската недела во 2021 година. Покрај тоа, сите наградени ќе земат учество во
студиската посета на Мадрид на тема „Пристап до вработување на Ромите“.

Поединци и наградени од граѓанското општество, дополнително може да добијат
финансиска поддршка за да продолжат со нивните иницијативи во областа на
вработувањето на Ромите. Во овој случај, износот на наградата е ист како што беше
применет во наградата за Роми во 2019 година, односно 7 500 евра. Износот е утврден
на таков начин да биде доволно голем за да привлече внимание и да се овозможи
понатамошна работа во целната област.

3. Кој може да ја добие наградата?
Конкурентите мора да ги исполнуваат следните критериуми за да бидат квалификувани
за добивање на наградата:

 Да бидат Роми или лица кои не се Роми, или да се субјекти од јавни
институции; приватен сектор и организација на граѓанското општество (вклучително и наставници и здравствени чинители, мали бизниси и државни претпријатија); и

 Да се основани/со седиште во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*
, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција; и
 Преку својата работа да имаат дадено значителен придонес за вработување
на Ромите во Западен Балкан и Турција; и
 Спроведување на релевантните активности најмалку 1 година; и
 Да бидат во можност да докажат дека иницијативата за која се поднесува
апликацијата е спроведена минимум 6 месеци пред аплицирањето за
наградата и веќе има дадено резултати.

4. Кои активности може да се земат предвид за наградата?
Активностите што треба да се наградат (со парична или непарична награда) треба да
создадат или да имаат добар потенцијал да придонесат за зголемена количина и/или
квалитет на вработување на Ромите, и може да вклучуваат

 Застапување и лобирање што резултира со усвојување и спроведување на
законски рамки што придонесуваат за вработување на Ромите;
 Напори да им се помогне на самовработените Роми да преминат од
неформалниот во формалниот сектор;
 Обука, менторирање што резултира со зголемување на вработеноста на
Ромите;
 Поддршка што резултира во подобар трансфер од образование во
вработување;
 Наоѓање погодно совпаѓање помеѓу Ромите и работодавачите;
 Борба против антициганизамот во вработувањето;
 Специфични активности со кои се фаворизира вработување на жени Ромки;
 Претприемништво на Роми што резултира со вработување на Роми;
 Социјално претприемништво што резултира со вработување на Роми.

5. Критериуми за избор: Како ќе се избираат добитници?
Добитниците на Наградата за инклузија на Ромите ќе бидат избрани од независен одбор
за евалуација според следниве критериуми за доделување на наградите, при што ќе се
обезбеди транспарентност на постапката и еднаков третман на учесниците

Главни критериуми за избор се:
 Степен на влијание на иницијативата врз квантитетот и квалитетот на
вработувањето на Ромите;
 Степен на решавање на родовата димензија при вработувањето на Ромите;
 Степен на влијание на иницијативата врз ромските заедници и животи;
 Степен на промовирање на иницијативата за еднаков третман при
вработување на Ромите;
 Степен на одржливост во вработувањето на Ромите;

* Оваа ознака е без предрасуди во однос на позициите и статусот, и е во согласност со UNSCR 1244/1999
и Мислењето на ICJ во однос на декларацијата на независност на Косово.

 Успешна примена на пристапот за родова еднаквост.

6. Како да се аплицира – апликации (самономинирање) и номинирање
Наградата е отворена за јавни и приватни институции, друштва и бизниси, работодавци,
(вклучително и не ограничувајќи се на МСП, државни бизниси, иницијативи за
претприемништво и други иницијативи за вработување); наставници, здравствени
чинители и граѓанско општество (организации и индивидуи) – Роми и не-Роми –
основани и со седиште во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна
Македонија, Србија и Турција.

Конкурсот е отворен за самономинирање (апликации директно од иницијативата што
бара да ја добие наградата), и за номинации од други засегнати страни кои сакаат да
привлечат внимание на соодветната иницијатива.
Повеќе апликации; (самономинации и/или номинации) ќе резултираат со
дисквалификација.

Секоја засегната страна (група на поединци/ГО/ИО и/или јавни и приватни субјекти),
може да номинира само еден кандидат.
Субјект, кој аплицира како апликант не може да биде номиниран, а исто така и
номиниран кандидат не може директно да аплицира за доделување на наградата.

Апликации (самономинации)
 Апликациите можат директно да се поднесуваат од заинтересираните страни
основани и со седиште во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора,
Северна Македонија, Србија и Турција.
 Мора да се аплицира преку специјалниот образец за апликација и истиот да биде
читлив, достапен и со можност за отпечатување.
 Нецелосните апликации може да се сметаат за недопуштени ако недостасуваат
суштински елементи.
 Апликацијата се смета за важечка кога е соодветно пополнета заедно со изјава за
чесност.
 Апликациите мора да се достават заедно со соодветната документација, како
што се фотографии, кратки видео клипови (макс. 5 минути) или друго.
 Еден апликант може да поднесе само една апликација. Во случај на повеќекратно
аплицирање, кандидатот ќе се дисквалификува.

Номинации
 Номинации можат да вршат сите заинтересирани страни кои сакаат да го сторат
тоа.
 Номинациите мора да се вршат преку специјалниот образец за номинирање и
истиот да биде читлив, достапен и со можност за отпечатување.
 Нецелосните апликации може да се сметаат за недопуштени ако недостасуваат
суштински елементи.
 Номинацијата се смета за важечка кога е соодветно пополнета заедно со изјава за
чесност.
 Номинациите мора да се достават заедно со соодветната документација, како што
се фотографии, кратки видео клипови (макс. 5 минути) или друго.

 На заинтересираните страни им е дозволено да дадат повеќе номинации

Придружни документи
Апликантите и номинаторите се поканети да обезбедат дополнителни придружни
информации што се достапни и се охрабруваат да испраќаат документи во електронска
верзија секогаш кога е можно. Придружните информации може да вклучуваат:
– Видео клипови, фотографии;
– изданија (летоци, брошури, итн. кои ја промовираат иницијативата/проектот);
– врски до веб-страници поврзани со иницијативата/проектот (да се споменат и во
образецот за апликација);
– медиумска покриеност (доколку ја има);
– сите останати материјали и докази за влијанието на иницијативата имплементирана
од страна на апликантот/номинираната страна за наградата

Согласност за користење на информациите за публикации
Некои информации обезбедени од апликантите, номинаторите и номинираните може да
се користат за понатамошни публикации. Според тоа, заедно со другите документи се
доставува формулар за согласност потпишан од сите страни. Ве молиме подолу да ги
разгледате дополнителни информации за користењето на податоци.

Јазик
Јазикот што се користи за апликации и номинации е англискиот јазик.
Придружните документи може да бидат на различни јазици, меѓутоа се претпочитаат
англиски верзии.

Рокови
Краен рок за доставување на апликациите и номинациите заедно со останатите
релевантни документи е 30 април 2021 година, до 23:59 часот според локално време.

Поднесување
Поднесувањето на апликации (самономинации) ќе се врши преку електронска пошта на
адресата: [email protected]
Насловот на електронската порака мора да ги содржи иницијалите на апликантот и
државата на потекло.
Поднесувањето на номинации ќе се врши преку електронска пошта на адресата:
[email protected]

Насловот на електронската порака мора да содржи кратенка на називот на номинаторот,
иницијалите на апликантот и државата на потекло.
Апликациите и номинациите заедно со придружните документи може да се испратат и
по пошта на адресата:
Roma Active Albania – Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Тирана,
Албанија

Во овој случај, ќе бидат разгледани само апликациите/номинациите што сме ги примиле
во рамките на рокот. Апликациите што ќе стигнат по пошта подоцна од утврдениот рок
нема да бидат предадени на евалуација.

7. Користење на податоци

Доставените податоци и лични информации ќе бидат третирани доверливо, единствено
за целите на доделувањето.
Сите лични податоци содржани во апликацијата ќе бидат обработени во согласност со
регулативата (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2018
година (OJ L 295, 21.11.2018, стр. 39–98) за заштита на поединци во однос на
обработката на личните податоци од страна на институциите и телата на Заедницата и
за слободното движење на таквите податоци. Договорниот орган ги обработува таквите
податоци единствено во врска со спроведувањето и понатамошните активности
поврзани со апликацијата на победникот без да се наруши можното пренесување до
органите надлежни за мониторинг или инспекција во согласност со Европската заедница
и законодавство на Унијата.

Учесниците можат, во секое време да поднесат жалба против обработката на нивните
лични податоци до Европскиот супервизор за заштита на податоците.
Комисијата е единствено овластена во каква било форма и на кој било медиум да ги
објавува следниве информации:
 Името на апликантот или номинираниот кандидат кој победил;
 Името на номинаторот;
 Општата цел на активностите за добивање на наградата;
 Сумата на доделената награда;
 Географската местоположба на активностите што се извршуваат.

Европската комисија може да создаде видеа или друг промотивен материјал за
победниците. Фотографиите и видеата изготвени од Европската комисија или во
рамките на подготовката на церемонијата на доделување на наградите или за време на
доделувањето се единствено во сопственост на Европската комисија.

Апликација —application_eu_award_roma_integration_2021

Повеќе –  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-2021-eu-award-roma-integration-western-balkans-and_en?fbclid=IwAR0uifUIiPzFzm8fcDMWGafpctMcHsum9pNTQhS2HdryZPU_oo95QzhChBk

*Повикот на Ромски најдете го на овој линк.

 

Младите и Ковид19

“Youth DigiZone” претставува заедничка младинска акција заснована на солидарност, кооперација и демократија за градење на посилен и одржлив регион. Идејата беше поттикната од лошите влијанија од Ковид-19 пандемијата кои ја потенцираа потребата за политички и развојни акции, вмрежени односи помеѓу младите луѓе, институциите и владините одлуки.
Овој проект цели кон прифаќање на дигитализацијата, искуствата од учење од далечина и дигитални алатки за мобилизација на младите луѓе како одговорни граѓани кои ќе ја реобмислат соработката посеветена на евро-атлантските интергративни процеси. Проектот ќе биде имплементиран во деветмесечен период и вклучува партнери кои доаѓаат од следниве држави: Северна Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Косово, Хрватска, Босна и Херцеговина. Прашалникот е структуиран во четири дела:
– Генерални и лични информации за испитаниците;
– Проценка на непосредните, средните и долгорочните ефекти на пандемијата Covid-19 врз младите луѓе во регионот;
– Анализа на пристапите на Владите во врска со инклузивното закрепнување и оддржливост со посебен фокус на младите;
– Улогата на младите луѓе како катализатори на инклузивните и одржливи општества во одговорот кон кризата, закрепнување и во подготовката во идни шокови;
Забелешка: Со учество во оваа анкета, се согласувате дека вашите одговори можат да бидат користени за процеси на анализа и дека не можат да бидат оттуѓени на други лица. Одговарањето на прашалникот трае во просек 20 минути и на овој начин допринесувате кон гласот на младите луѓе во регионот.

Прашалникот најдете го тука.

Социјални бизниси – Иновираме заедно

Jунус центарот за социјални бизниси при Економски факултет – Скопје, Опсерваторија за социјално претприемништво и Факултетско Студентско Собрание – Економски Факултет ве покануваат на работилница за социјално претприемништво која ќе се одржи на 19 (Среда), 21 (Петок) и 26 Мај (Среда) во периодот од 17 до 20 часот.
🔹 Иако во последно време интересот за социјални претпријатија бележи значаен раст, поимот не секогаш е доволно јасен.
🔹 Од големо значење за социјалните бизниси се и младите луѓе кои се катализатори на иднината и имаат можност сами да го создадат светот во кој сакаат да живеат.
Програма:
ДЕН 1: Во светот на социјалните бизниси
ДЕН 2: Развој на социјална бизнис идеја
ДЕН 3: Моделирање на социјална бизнис идеја
Целосната програма може да ја видите подолу на самиот фејсбук настан. ⬇️⬇️⬇️
 
➡️ Преку оваа работилница ќе може да го проширите вашето знаење за социјалните бизниси и ќе научите како да креирате и развиете сопствени социјални бизнис идеи.
➡️ За сите учесници на сите три настани следува сертификат.
 
💻📋 Линк за пријавување:
https://forms.gle/cE4TLYQQsRv97RLYA

Повик за ученици и професори од гимназии

Во рамки на проектот „S.T.R.E.T – Пакет алатки за професори”, здружението за социјални иновации „АРНО“ организира 2 настани на кои ќе се презентираат пакет алатки за професори и ќе се дискутира како претприемничкотo образование може да се надгради со нови содржини за концептите: социјално претприемништво, филантропија и општествена одговорност на претпријатијата.
Настан 1: 26.05.2021, 16:30-18:30ч // Настан 2: 27.05.2021, 16:30-18:30
Локација: Скопје, Центар (избраните учесници ќе бидат известени за точната локација)

Пријавете се преку пополнување на овој формулар. најдоцна до 20-ти мај до 13ч. Ве замолуваме искрено да ни пишете зошто сакате да бидете дел од настанот (кој ќе се одржува во мал формат поради пандемијата).

Ние веруваме дека гимназијалците сакат да бидат дел од промените во општеството, правејќи добро. Тие се желни да бидат вклучени, да влијаат. Затоа од клучно значење е, додека ги охрабруваме да бидат идни лидери во приватниот сектор, тие истовремено да учат за моделите на социјални претрпијатија и концептот на општествена одговорност. Претприемничкото образование е многу важно и затоа АРНО напорно работи и со професори и ученици во креирањето на алатки и содржини кои ќе бидат интересни, применливи и кои градат вештини.
Ве каниме да ви ги презентираме наставните планови кои ги изработија професори од нашата земја, од Хрватска и Литванија, енерџајзери и игри за работа во групи кои ги подготвивме заедно со колегите од Белгија со кои сакаме преку креативен пристап да работиме на темата (како се наоѓа коренот на проблемот, што значи да имаш/немаш привилегии, дали мојот бизнис модел ќе функционира, како да правиме добро). Документите кои ги подготвивме сакаме да ги презентираме и да ги дискутираме со вас. Намерите е тие да бидат корисни за сите, и за професорите и за учениците, и за обучувачите од граѓанскиот сектор.

АРНО ги задржува правата да го ограничи бројот на учесници и да направи селекција. Избраните учесници ќе бидат известени преку е-мејл. На избраните учесници ќе им бидат испратени и извадоци од драфт- верзијата на документите на англиски јазик, најдоцна до 21-ви мај.

Дали сакаш да станеш зелен активист?

Гоу Грин во рамки на проектот „ МЛАДИНСКИ ДИГИТАЛЕН ЕКО АКТИВИЗАМ ЗА ЗЕЛЕНИ ОПШТИНИ“ објавува повик за 20 млади жители од општините Кисела Вода, Карпош, Аеродром, Битола, Прилеп и Куманово

За проектот: 

Проектот има за цел да ги вклучи младите пред локалните избори, во замислувањето на процесот за зазеленување на општините – и она што тие би сакале да го видат за 4 години од сега. Повеќе може да прочитате тука

Младите зелени активисти:

 • ќе научат како да организираат герила акции, да вршат притисок на социјалните мрежи и да создаваат “hot topics” за подобрување на животната средина во нивните општини
 • Ќе се едуцираат за важноста од зазеленување на општините 
 • Ќе бидат носители на зелени промени во нивната општина
 • Ќе научат како и каде во рамките на општините е можна реализација на нивните предлози
 • Ќе мобилизираат истомисленици за заедно да допринесат до потпишување на заложбите од градоначалниците
 • Ќе организираат герила акции
 • Ќе спроведат кампања на дигиталните медиуми за покренување на зелените проблеми и потребни решенија во нивните општини
 • Ќе имаат можност директно да разговараат со доносителите на одлуки во нивните општини и да ги  искажат нивните потреби и визии за зелени општини
 • Ќе се стекнат со вештини за лобирање и мадински активизам
 • Знаењето од овие активности ќе може да ги применат за било која промена што сакаат да ја направат во општеството

Квалификации:

 • Место на живеење : Кисела Вода, Карпош, Аеродром, Битола, Прилеп и Куманово. 
 • 16-21 година
 • Проактивни, гласни и желни за промена
 • Млади кои сакаат да учат и да се стекнат со нови вештини

Линк за пријава

Краен рок за пријавување: 2105.2021 

Овој проект е финансиран од фондацијата Хајнрик Бол Сараево.