Повик за учество на хакатон

Студенти!

Повик за учество на хакатон

Младинскиот oбразовен форум (МОФ) во рамките на проектот “Студентска акција за дигитализирани образовни услуги”, поддржан од Фондација Метаморфозис преку проектот за Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA, ко– финансиран од Европската Унија, ве повикува да учествувате на студентски хакатон на кој ќе се изработуваат решенија, предлози и идеи кои ќе придонесат кон дигитализација на услугите во рамки на високото образование.

Целта е студентите да придонесат во подобрување на работата на факултетот/универзитетот каде што студираат, да ја унапредат состојбата со студентското организирање или да им овозможат полесно справување со административните процедури на универзитетите. Идеите кои ќе се разработат на овој хакатон треба да им помогнат на студентите да влијаат на одреден проблем од високото образование.

Хакатонот ќе се одржи на 25, 26, и 27 февруари 2022 година. Предност ќе се даде на студенти што студираат на факултети од областа на технички и информатички науки. Учеството на дипломирани студенти и магистри по информатички науки е дозволено и охрабрено.

Пријавувањето е индивидуално или во тимови. Доколку се пријавите индивидуално, МОФ го задржува правото да ве распореди по тимови. Тимовите треба да се состојат од 5 студенти. Учесниците ќе имаат можност да работат под менторство на искусни програмери и да се здобијат со знаења во областа на програмирањето.

Тимот што ќе ја изработи најдобрата идеја ќе добие финансиска поддршка од 1000 евра со цел да ја направи алатката спремна за употреба за институциите на МОН. Ќе имаат и можност да го презентираат продуктот на јавна дебата во која ќе учествуваат претставници од Министерство за образование и наука, студенти и младински организации.

Пријавувањето трае до 15 февруари 2022.

Форлумарот за пријавување е на следниот линк.

Секој студент го пополнува формуларот индивидуално, дури и ако се пријавува како дел од тим. Во формуларот треба да се објаснат дигиталните решенија кои би сакале да ги разработите и програмерските вештини кои ги поседувате. За учесниците што доаѓаат надвор од Скопје, ќе биде обезбедено сместување и ќе бидат покриени патните трошоци.

Доколку имате дополнителни прашања обратете се на: [email protected] или [email protected]

Contact Making Seminar “ACTIVATOR”

CYA Krik is looking for 3 participant for Contact Making Seminar “ACTIVATOR”

Dates: 11.04.2022- 18.04.2022

Place: Copenhagen

*You can stay 1 day before and after the project dates. Your transportation costs will be reimbursed. However, you will have to cover all the other expenses yourself!

About CMS – ACTIVATOR

Through this CMS we aim to build a strong web of youth workers and organizations that can build collaborative actions and innovative projects towards the activation of youth in their
communities.
“ACTIVATOR” is the name we give to a person or organization that takes the step to activate resources, people and communities around.

CMS´s Objectives

1. To create the space for associations’ representatives focused on youth work to join efforts and develop project ideas that focus on empowering vulnerable youth’ self esteem and skills through community involvement.

2. To support and maximize impact within the Erasmus+ program by sharing good practices and develop a framework of methods and approaches focused on how to best support vulnerable young people.

3. To inspire action amongst youth workers by gathering needs and challenges from their work experience with youth and communities and generate a stream of action ideas that can be taken on into further impactful community projects.

4. Equip youth workers with professional and personal skills and competences linked with their work with communities and other youngsters.

5. Create a space where multiculturalism can be shared and respected, together with stimulating mutual understanding of work styles, expectations, strengths and weaknesses. 

6. Establish a network of activators that remains active and supportive.

Participant’s profile:

– leaders or youth workers who are part/fully active involved in the sending organization’ activities and available to initiate projects on behalf of their organization

– has the motivation to develop new projects (under Erasmus+ program) in cooperation with other partners for the support of local community

– has the ability to communicate in English, the working language of the CMS

– is willing to share the learning outcomes of the training course in their organizations and local community

– willing to develop 1-2 workshops in their local community and for their group target where they will employ the methodologies acquired and elaborated during the CMS.

The Training Course is financed by Erasmus+ program, meaning that the travel costs, food and accommodation will be covered by the hosting organization. To receive the reimbursement you need to provide us with all the original documents of transportation (plane, train or bus) that are used during your trip from the departure city to the training venue. This includes: tickets , receipts, boarding passes, invoices. We cannot reimburse: travel costs without the above proofs, taxi, blablacar, Uber.

Reimbursement will be done through bank transfer after the project if all reimbursement, project conditions and rules are followed, only to sending organization bank account

Dissemination

Each group together with the sending organisation is responsible for the dissemination of the activity. You need to organize informative workshop about the project (with pictures, movies, information it is up to you) for minimum 5 people . You will have 30 days after the CMS to organize the activity. After the activity please send us 5 pics and a short resume. During the project: – you need to post at least one material (some pictures, etc) about the project on your organisation page.

If you are interested please submit an application.

For any additional questions, contact us at [email protected]

Повик за млади лица за учество на Регионален младински саем за вработување

За саемот

Во склоп на проектот „МладиХаб – градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување на младите” ќе се одржи Регионален младински саем за вработување. 

Саемот ќе се одржи на 28.02.2022 (понеделник) од 10:30 до 15:30 часот во Скопје (местото на одржување ќе биде објавено наскоро). Регионалниот младински саем ќе биде зборно место на повеќе компании од  регионот кои работат во областа на информациските технологии, фармација, медицина, социјални услуги, формална и  неформална едукација, земјоделство, градежништво и инфрастурктура, маркетинг и односи со јавност.

Саемот е замислен како отворена платформа за градење вештини и компетенции за вработување на младите како и креирање на можности за нивно поврзување со работодавачите. Во таа насока во рамките на саемот се предвидени 3 активности, а Вие самите одлучувате дали сакате да се вклучите само во една или во сите активности:

  • Саем на компании – каде секоја компанија ќе има штанд на кој ќе може да ја претстави својата работа и професионалните можности кои ги нуди за млади

  • Speed date – каде компаниите и младите ќе имаат можност да се запознаат подобро и пофокусирано за краток временски период

  • Youth booth –  каде ќе може да се спроведуваат интервјуа во пријатна и приватна атмосфера, изолирано од самиот саем. За оваа активност ќе може да се пријавите во формуларот, по што вашата биографија ќе биде споделена со пријавените фирми. Доколку некоја од фирмите е заинтересирана да спроведе интервју со Вас во склоп на оваа активност, нашиот тим ќе ве контактира за да ги договори техничките детали.

Дополнително, пред саемот ќе се одржи и обука за кариерно насочување за сите заинтересирани млади лица чиј фокус ќе биде креирање на професионална биографија, спроведување интервју со компании, како и други корисни совети за подобро претставување пред потенцијални работодавачи. Учеството во оваа обука не е задолжително. 

Услови и обврски за учество на саемот

Сите млади лица кои се заинтересирани за учество во Регионалниот младински саем за вработување треба:

  • Да бидат на возраст до 29 години;

  • Да имаат регистрирано профил на платформата CareerHub

Начин на пријавување

За да се пријавите за учество на настанот треба да го пополните формуларот за регистрација достапен на овој линк.

За сите дополнителни прашања и информации за настанот може да се обратите на [email protected] или на телефонскиот број +38978350531.

Рокот за пријавување е до 20.02.2022.