Новости

cmakrik

НИЖЕМЕ УСПЕСИ

Овој повик е за сите оние кои би сакале да ја поддржат нашата  иницијатива  „Нижеме успеси“ и да поседуваат парче накит изработено од лица со

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Младински блог: Младите во улога на градители на демократски општества, а не пасивни набљудувачи

Од младите, односно од нивното учество во општествено демократските процеси, во голема мера зависи дали едно општество ќе биде демократско или не. Имено, младинското учество

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Зоран Илиески

Во последната епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостин

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Бојана Коцева

Во дванаесеттата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостинка

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Драганчо Саботковски

Во единаесеттата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостин

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Елица Матевска

Во десеттата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостинка

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Дамјан Златановски

Во деветтата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостин

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Ивона Крстевска

Во осмата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостинка

Прочитај повеќе »