Новости

InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Катерина Поповска

Во седмата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостинка

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Златко Талевски

Во шестата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостин

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Александар Тодоровски

Во петтата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостин

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Стевче Стевановски

Во четвртата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостин

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Ивана Атанасовска

Во третата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостува

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Драгана Митровиќ – Дина

Во втората епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостува

Прочитај повеќе »
InteraktivBitola

Поткаст „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“ со Анита Николовска

Во првата епизода од поткастот „Знам, делувам, креирам – Од младите за младите“, што го реализира Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив – Битола, гостува

Прочитај повеќе »
cmakrik

Крик е дел од иницијативата за создавање на „Формална мрежа на даватели на социјални услуги“

Jануари, 2024 На 17ти Јануари се одржа настан за презентација на инцијативата „Формална мрежа на даватели на социјални услуги“, организиран од страна на 11 граѓански

Прочитај повеќе »