Повици

Млади МК

Јавен повик за поднесување концепти со опис и идеја за стручни статии за четврто издание од списанието “Правен фокус”

Македонското здружение на млади правници – МЗМП објавува повик до сите млади правници кои истражуваат и пишуваат да поднесат концепти за стручни статии за четвртото

Прочитај повеќе »
Млади МК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија, објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ НА

Прочитај повеќе »
Млади МК

МОФ го шири тимот!

Поради зголемен обем на активности и проекти, Младински образовен форум објавува повици за следните позиции: – Повик за Програмски Директор на МОФ: https://mof.mk/povik-za-programski-ka-direktor-ka-na…/ – Повик

Прочитај повеќе »