Волонтерство

cmakrik

Social and Cultural Inclusion

Главната цел на проектот е да придонесе кон постигнување социјална и културна инклузија на лицата со попреченост преку мобилност и неформално образование. На краткорочно ниво,

Прочитај повеќе »