Social and Cultural Inclusion

Главната цел на проектот е да придонесе кон постигнување социјална и културна инклузија на лицата со попреченост преку мобилност и неформално образование. На краткорочно ниво, проектот има за цел да им понуди знаење, вештини и можности за патување на младите со попреченост, да ја поттикне нивната мотивација да работат на нивната лична независност и да придонесат за нивниот социјален и личен развој.
📅 Поминавме 2 интересни недели со 8 волонтери од Романија и Франција, кои волонтираа во Крик.
📌Во текот на двете недели волонтерите се запознаа со различните култури кои постојат во Македонија како и старите занаети кои сè уште постојат.
🎞️Погледнете го видеото за старите занаети кое волонтерите сами го подготвија.
🇲🇰🇷🇴🇫🇷

Сподели на